Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.380

Rīgā 2015.gada 15.jūlijā (prot. Nr.34 5.§)

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu.

2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
veselības ministrs Guntis BelēvičsPielikums
Ministru kabineta
2015.gada 15.jūlija
rīkojumam Nr.380

Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi

Nr.
p. k.
Adrese Īpašuma sastāvs Kadastra numurs/telpu grupas kadastra apzīmējums
1.

"Dzeņi 1"-2
Alsviķu pagasts
Alūksnes novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 6690/14890 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3642 008 0051 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 3642 008 0051 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3642 008 0051) 3642 008 0051 001 002
2.

"Aizpurieši"-8
Kalnišķi
Nīcgales pagasts
Daugavpils novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 3950/34410 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 005 0524 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4476 005 0524 002), kūts (būves kadastra apzīmējums 4476 005 0524 003) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4476 005 0524) 4476 005 0524 001 008
3.

"Labrenči"-4
Dikļu pagasts
Kocēnu novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 4080/36820 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 001), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 002 un 9652 006 0179 003), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 004 un 9652 006 0179 007), pagraba (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 005), garāžas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 006) un divām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 un 9652 006 0180) 9652 006 0179 001 003
4.

"Labrenči"-5
Dikļu pagasts
Kocēnu novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 4800/36820 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 001), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 002 un 9652 006 0179 003), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 004 un 9652 006 0179 007), pagraba (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 005), garāžas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 006) un divām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 un 9652 006 0180) 9652 006 0179 001 005
5.

"Lapsiņas"-2
Dreijerovka
Ozolmuižas pagasts
Rēzeknes novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 4850/9570 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7878 003 0453 001), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 7878 003 0453 002 un 7878 003 0453 005), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 7878 003 0453 003 un 7878 003 0453 004) un tualetes (būves kadastra apzīmējums 7878 003 0453 006) 7878 003 0453 001 002
6. "Rasas"
Voverova
Lendžu pagasts
Rēzeknes novads
nekustamais īpašums, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7866 004 0163 001), pagraba (būves kadastra apzīmējums
7866 004 0163 002), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 7866 004 0163 003 un 7866 004 0163 004), šķūņa ar nojumi (būves kadastra apzīmējums 7866 004 0163 005), pirts (būves kadastra apzīmējums 7866 004 0163 011) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7866 004 0163)

7866 004 0163

7. "Rubeņi"
Dreijerovka
Ozolmuižas pagasts
Rēzeknes novads
nekustamais īpašums, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7878 003 0453 009), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7878 003 0453 010), 783/905 domājamajām daļām no tualetes (būves kadastra apzīmējums 7878 003 0453 011) un 783/905 domājamajām daļām no tualetes (būves kadastra apzīmējums 7878 003 0453 012) 7878 503 0006
8. Brīvības iela 25A-2
Viļāni
Viļānu novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 4253/22031 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0342 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0342 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7817 004 0342) 7817 004 0342 001 002
9. Brīvības iela 25A-5
Viļāni
Viļānu novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 5920/22031 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0342 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0342 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7817 004 0342)

7817 004 0342 001 005

Ekonomikas ministra vietā -
veselības ministrs Guntis Belēvičs