Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.379

Rīgā 2015.gada 15.jūlijā (prot. Nr.34 4.§)

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. pantu.

2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
veselības ministrs Guntis Belēvičs


Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 15.jūlija
rīkojumam Nr.379

Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi

Nr. p. k. Adrese Īpašuma sastāvs Kadastra numurs/
telpu grupas kadastra apzīmējums
1. Vaļņu iela 8A-2
Daugavpils
dzīvokļa īpašums un tam piekrītošās 3860/6740 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 0500 036 1905 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 0500 036 1905 007) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0500 036 1905) 0500 902 5354
2. Akadēmiķa Graftio iela 31-1a
Daugavpils
neapdzīvojamā telpa un tai piekrītošās 1850/219670 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 0500 021 1007 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0500 021 1007) 0500 901 4702
3. "Kārkli"-2
Saldus pagasts
Saldus novads
dzīvoklis (kadastra apzīmējums 8486 002 0474 001 002) un tam piekrītošās 3170/28520 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8486 002 0474 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 8486 002 0474 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8486 002 0474) 8486 002 0474 001 002
4. "Kārkli"-5
Saldus pagasts
Saldus novads
dzīvoklis (kadastra apzīmējums 8486 002 0474 001 005) un tam piekrītošās 3170/28520 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8486 002 0474 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 8486 002 0474 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8486 002 0474) 8486 002 0474 001 005
5.

Dzelzceļa iela 4-1
Zilupe
Zilupes novads

dzīvoklis (kadastra apzīmējums 6817 003 0313 001 001) un tam piekrītošās 7805/30571 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6817 003 0313 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6817 003 0313 002), tualetes (būves kadastra apzīmējums 6817 003 0313 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6817 003 0313) 6817 900 0167
6. Rīgas iela 17
Dubna
Dubnas pagasts
Daugavpils novads
52/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 4452 004 0179), kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4452 004 0179 001), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 4452 004 0179 002, 4452 004 0179 009), trijiem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 4452 004 0179 003, 4452 004 0179 004 un 4452 004 0179 008), pirts (būves kadastra apzīmējums 4452 004 0179 011) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4452 004 0179) 4452 004 0179
7.

Tērvetes iela 96-2
Jelgava

1/2 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma (telpu grupas kadastra apzīmējums 0900 019 0328 001 003), kas sastāv no atsevišķa dzīvokļa un tam piekrītošām 467/1012 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0900 019 0328 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 0900 019 0328 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0900 019 0328) 0900 902 1416

Ekonomikas ministra vietā -
veselības ministrs Guntis Belēvičs