Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.348

Rīgā 2015.gada 1.jūlijā (prot. Nr.30 8.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

1. Iekšlietu ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9415 508 1602) - dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 9415 008 1602 001) un saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 9415 008 1602 002) - Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā.

2. Finanšu ministrijai pārņemt valdījumā no Iekšlietu ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot 14. un 45. panta nosacījumus, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu kopā ar valstij piekritīgo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9415 008 1602) - zemes vienību 0,2846 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9415 008 1602) - Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, pēc tam, kad tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

4. Pircējs par šā rīkojuma 3. punktā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

5. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 3. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2010. gada 27. oktobra rīkojumu Nr. 622 "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

01.07.2015