Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.314

Rīgā 2015.gada 17.jūnijā (prot. Nr.29 23.§)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7844 900 0041) - dzīvokli Nr. 12 un kopīpašuma 487/6874 domājamās daļas no būves (būves kadastra apzīmējums 7844 002 0283 001) - Rītupes ielā 42-12, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7844 900 0042) - dzīvokli Nr. 4 un kopīpašuma 630/6874 domājamās daļas no būves (būves kadastra apzīmējums 7844 002 0283 001) un 630/6874 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7844 002 0283) - Rītupes ielā 42-4, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7844 002 0306) - zemes vienību 0,3163 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7844 002 0306) un būvi (būves kadastra apzīmējums 7844 002 0306 001) - Ozolkalna ielā 4, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā;

1.4. nekustamo īpašumu "Paksīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7844 002 0305) - zemes vienību 0,4412 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7844 002 0305) un būvi (būves kadastra apzīmējums 7844 002 0305 001) - Meirānos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā;

1.5. nekustamo īpašumu "Bērzgales muiža" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7844 002 0212) - divas zemes vienības 1,7800 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7844 002 0212 un 7844 002 0296) un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 7844 002 0212 001, 7844 002 0212 010, 7844 002 0212 012 un 7844 002 0212 013) - Rītupes ielā 27, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā;

1.6. nekustamo īpašumu "LAMS" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7844 502 0022) - būvi (būves kadastra apzīmējums 7844 002 0215 013) - Ozolkalna ielā 1, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā.

2. Rēzeknes novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot, lai nodrošinātu likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4., 7., 9. un 10. punktā minēto funkciju īstenošanu - iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai, sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) nodrošināšanai, dzīvokļa jautājumu risināšanai un saimnieciskās darbības veicināšanai Rēzeknes novada teritorijā.

3. Rēzeknes novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanai.

4. Rēzeknes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards