Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.287

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 11.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4201 006 1607) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 1607) 0,9490 ha platībā, tai skaitā meža zemi 0,2500 ha platībā, skolu (būves kadastra apzīmējums 4201 006 1607 001) un šķūni (būves kadastra apzīmējums 4201 006 1607 002) - Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Cēsu novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu nekustamo īpašumu (izņemot meža zemi) izmantot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai, kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai, veselības aprūpes pieejamības un sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) nodrošināšanai.

3. Cēsu novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu nekustamā īpašuma sastāvā esošo meža zemi izmantot parka uzturēšanai.

4. Cēsu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu (tai skaitā meža zemi) bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. un 3. punktā minēto funkciju īstenošanai.

5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu Cēsu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Cēsu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2. un 3. punktā minēto funkciju īstenošanu;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

6. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss