Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.286

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 10.§)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 024 0318) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 0318) 0,5995 ha platībā un sporta halli (būves kadastra apzīmējums 0100 024 0318 001) kopā ar tam funkcionāli piederīgo Finanšu ministrijas valdījumā esošo inženierbūvi - žogu (būves kadastra apzīmējums 0100 024 0318 002) - Sporta ielā 13/15, Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu "Vītoliņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6448 005 0207) - zemes vienību 0,5600 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6448 005 0207) un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 6448 005 0207 001, 6448 005 0207 002, 6448 005 0207 003 un 6448 005 0207 004) - Cīravas pagastā, Aizputes novadā.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss