Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.284

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 8.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Tehniķu ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4272 007 0743) - zemes vienību 1,3625 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0741) un būvi (būves kadastra apzīmējums 4272 007 0169 002) - Tehniķu ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai:

3.1. nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu;

3.2. nostiprinot pircēja īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu, vienlaikus nodrošināt, ka tiek dzēsts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0053 0539 III daļas I iedaļas ieraksts Nr. 1.2., ar kuru nostiprinātas bezatlīdzības un pārvaldīšanas tiesības Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss