Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.263

Rīgā 2015.gada 19.maijā (prot. Nr.25 2.§)

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:

1.1. šā rīkojuma pielikuma 1., 4. un 5. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. pantu;

1.2. šā rīkojuma pielikuma 2., 3. un 6. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu.

2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

 

Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 19.maija
rīkojumam Nr.263

Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi

Nr.
p. k.
Adrese Īpašuma sastāvs Kadastra numurs/telpu grupas kadastra apzīmējums
1.

"Priedulāji"-4
Kalvenes pagasts
Aizputes novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 5110/33390 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6466 008 0085 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6466 008 0085 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6466 008 0085) 6466 008 0085 001 004
2.

Cēsu iela 8A-17
Ērgļi
Ērgļu novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 7410/119420 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7054 008 0529 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 7054 008 0529) 7054 008 0529 001 017

3.

"Labrenči"-2
Dikļu pagasts
Kocēnu novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 4120/36820 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 001), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 002 un 9652 006 0179 003), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 004 un 9652 006 0179 007), pagraba (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 005), garāžas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 006) un divām zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 un 9652 006 0180), tai skaitā no meža zemes 0,0745 ha platībā 9652 006 0179 001 004

4.

Saulkrastu iela 2, k-2-4
Rīga

dzīvoklis un tam piekrītošās 1590/49870 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 085 2036 001) 0100 085 2036 001 017

5.

"Cielavas"-1
Ugāle
Ugāles pagasts
Ventspils novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 4350/36520 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9870 012 0118 001), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9870 012 0118 002 un 9870 012 0118 003), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9870 012 0118 004) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 9870 012 0118) 9870 012 0118 001 004

6.

Upes iela 10-2
Kuprava
Kupravas pagasts
Viļakas novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 7300/12320 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3860 001 0141 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 3860 001 0141 002) un divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 3860 001 0141 003 un 3860 001 0141 004) 3860 001 0141 001 002

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola