Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.225

Rīgā 2015.gada 28.aprīlī (prot. Nr.22 16.§)

Par valsts nekustamo īpašumu "Siguldas iela", "P6" un "V101" Saulkrastu novadā nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu, pārejas noteikumu 3. punktu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta 1.1 daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā šādus zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā ierakstītos valsts nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu "Siguldas iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8013 003 0341) - zemes vienību 0,3574 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0341) un zemes vienību 1,5640 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0348). Kopā ar minēto nekustamo īpašumu tiek nodota uz tā izbūvētā inženierbūve - valsts reģionālā autoceļa P6 Saulkrasti-Sēja-Ragana maršruta posms 0,0.-0,4. km - Saulkrastos, Saulkrastu novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "P6" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8033 004 0760) - zemes vienību 0,6314 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 004 0607) un zemes vienību 0,1070 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 004 0636). Kopā ar minēto nekustamo īpašumu tiek nodota uz tā izbūvētā inženierbūve - valsts reģionālā autoceļa P6 Saulkrasti-Sēja-Ragana maršruta posms 0,0.-0,4. km - Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā;

1.3. nekustamo īpašumu "V101" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8033 001 0845) - zemes vienību 12,5648 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 001 0845) un zemes vienību 11,5800 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 004 0534). Kopā ar minēto nekustamo īpašumu tiek nodota uz tā izbūvētā inženierbūve - valsts vietējā autoceļa V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči maršruta posms 1,0.-16,0. km - Saulkrastos, Saulkrastu novadā;

1.4. nekustamo īpašumu "V101" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8013 001 0180) - zemes vienību 4,4162 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 001 0180), zemes vienību 11,6306 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0336) un zemes vienību 6,8558 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 002 0236). Kopā ar minēto nekustamo īpašumu tiek nodota uz tā izbūvētā inženierbūve - valsts vietējā autoceļa V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči maršruta posms 1,0.-16,0. km - Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

2. Saulkrastu novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punktam izmantot pašvaldības funkcijas īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Saulkrastu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Saulkrastu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Finanšu ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis