Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.200

Rīgā 2015.gada 15.aprīlī (prot. Nr.20 27.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Pilssalas ielā 5, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā nostiprināto nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0900 012 0012) - zemesgabalu 5059 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0900 012 0012) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 0900 012 0012 001, 0900 012 0012 002 un 0900 012 0012 003) - Pilssalas ielā 5, Jelgavā.

2. Jelgavas pilsētas pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2., 4. un 6. punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai, veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai, kā arī pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Jelgavas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku;

3.3. atļaut dzēst Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000183260 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs