Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.03.2015. - 12.07.2016. / Pamata
Ministru kabineta rīkojums Nr.147

Rīgā 2015.gada 25.martā (prot. Nr.16 13.§)
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 45. panta pirmo daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 30. punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:

1.1. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta un 45. panta trešās un ceturtās daļas nosacījumus:

1.1.1. nekustamo īpašumu "Lībieši 8"-1 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9684 900 0069) – dzīvokli Nr. 1 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9684 002 0222 001 002) un 877/2952 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9684 002 0222 001 un 9684 002 0222 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9684 002 0222) 3805 m2 platībā – Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā;

1.1.2. nekustamo īpašumu "Lībieši 8"-2 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9684 900 0070) – dzīvokli Nr. 2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9684 002 0222 001 003) un 422/2952 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9684 002 0222 001 un 9684 002 0222 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9684 002 0222) 3805 m2 platībā – Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā;

1.1.3. nekustamo īpašumu "Lībieši 8"-3 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9684 900 0071) – dzīvokli Nr. 3 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9684 002 0222 001 005) un 286/2952 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9684 002 0222 001 un 9684 002 0222 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9684 002 0222) 3805 m2 platībā – Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā;

1.1.4. nekustamo īpašumu "Lībieši 8"-4 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9684 900 0072) – dzīvokli Nr. 4 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9684 002 0222 001 004) un 410/2952 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9684 002 0222 001 un 9684 002 0222 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9684 002 0222) 3805 m2 platībā – Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Lībieši 8"-5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9684 900 0073) – neapdzīvojamo telpu Nr. 5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9684 002 0222 001 001) un 957/2952 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9684 002 0222 001 un 9684 002 0222 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9684 002 0222) 3805 m2 platībā – Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā.

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Zemkopības ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs