Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.6

Rīgā 2015.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 13.§)

Par nekustamo īpašumu Noliktavas ielā 10B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā divas valstij piekrītošās būves (būvju kadastra apzīmējums 8013 002 0490 003) Noliktavas ielā 10B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8013 002 0490) - zemes vienību 0,19 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 002 0490) - Noliktavas ielā 10B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

3. Iekšlietu ministrijai šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

4. Iekšlietu ministrijai šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu izmantot tās padotībā esošajām iestādēm deleģēto valsts pārvaldes funkciju īstenošanai.

5. Nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā īpašumtiesības uz šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr nekustamais īpašums tiek izmantots šā rīkojuma 4. punktā minēto funkciju īstenošanai;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku;

5.3. norādīt, ka Iekšlietu ministrija nekustamo īpašumu nodod bez atlīdzības Saulkrastu novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 4. punktā minēto funkciju īstenošanai.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis