Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.812

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 8.§)

Par valsts nekustamā īpašuma "Līgo pļava" Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16. panta otrās daļas nosacījumus, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu "Līgo pļava" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4272 007 0746) - zemes vienību 3,12 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0171) - Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs