Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.818

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 72.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
22.panta 1., 2., 3., 4. un 7.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 15. nr.; 2014, 41. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 5.10. apakšpunktā vārdus "robežu plāna būves ierakstīšanai zemesgrāmatā";

1.2. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ierosinātāja vai pierobežnieka pilnvarotā persona iesniedz dokumenta oriģinālu vai tā atvasinājumu, vienlaikus uzrādot dokumenta oriģinālu:

16.1. ja pilnvaras devējs ir fiziska persona, - notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru;

16.2. ja pilnvaras devējs ir juridiska persona vai institūcija, - rakstisku pilnvaru vai dokumentu, kas apliecina amatpersonas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt attiecīgo juridisko personu vai institūciju, izņemot šo noteikumu 16.1 punktā minēto gadījumu.";

1.3. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Zemes īpašnieka - juridiskas personas vai institūcijas - pilnvarotā persona, ierosinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, iesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru.";

1.4. svītrot 23. punktā vārdus "vai robežu plāns būves ierakstīšanai zemesgrāmatā";

1.5. aizstāt 200. punktā vārdus "vienu eksemplāru iesniegt zemesgrāmatu nodaļā un vienu - Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā" ar vārdiem "un vienu eksemplāru iesniegt Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā";

1.6. aizstāt 220. punktā vārdus "vienu eksemplāru iesniegt zemesgrāmatu nodaļā un divus eksemplārus - Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā" ar vārdiem "un divus eksemplārus iesniegt Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā";

1.7. aizstāt 230. punktā vārdus "vienu eksemplāru - iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā un vienu - Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā" ar vārdiem "un vienu eksemplāru iesniegšanai Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā";

1.8. svītrot 15. nodaļu;

1.9. svītrot 260.3. apakšpunktu;

1.10. izteikt 261.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"261.1. ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstītu pakotni ar katru šo noteikumu 262. punktā minētā dokumenta elektronisko kopiju un apliecinājuma uzrakstu, ja tie sākotnēji ir sagatavoti papīra formā;";

1.11. aizstāt 263.2.3. apakšpunktā vārdus "apgrūtinājumu plānu un robežu plānu būves ierakstīšanai zemesgrāmatā" ar vārdiem "un apgrūtinājumu plānu";

1.12. svītrot 264.1.10. apakšpunktā vārdus "vai robežu plānu būves ierakstīšanai zemesgrāmatā";

1.13. svītrot 265.2 punktu;

1.14. papildināt noteikumus ar 304. punktu šādā redakcijā:

"304. Ja zemes kadastrālā uzmērīšana uzsākta līdz 2014. gada 31. decembrim un zemes īpašnieka - juridiskas personas vai institūcijas - pilnvarotā persona līdz 2015. gada 30. jūnijam iesniedz iesniegumu par zemes vienības sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, kas vienlaikus adresēts Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un zemesgrāmatu nodaļai, pilnvarotā persona iesniedz arī pilnvaru atbilstoši šo noteikumu 16.1 punktam.";

1.15. svītrot 15. pielikuma 11. punktu un 11.1. apakšpunktu;

1.16. svītrot 20. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

01.01.2015