Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.09.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.769

Rīgā 2014.gada 10.decembrī (prot. Nr.69 24.§)
Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu, kā arī lai nodrošinātu publiskas personas komercdarbību saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. punktu, atļaut Zemkopības ministrijai ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu šādus valsts nekustamos īpašumus (ar kopējo vērtību 295 000 euro), kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu "Pakalnieši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7096 004 010) – trīs zemes vienības 2,2 ha kopplatībā (zemes vienību (kadastra apzīmējums 7096 004 0101) 0,8 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 7096 004 0109) 0,4 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 7096 004 0110) 1,0 ha platībā) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 7096 004 0101 001, 7096 004 0101 002 un 7096 004 0110 001) – 90 000 euro vērtībā Vestienas pagastā, Madonas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9001 004 0684) – zemes vienību 0,0990 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9001 004 0684) un būvi (būves kadastra apzīmējums 9001 004 0684 001) – 95 000 euro vērtībā E. Veidenbauma ielā 9, Tukumā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 503 0043) – būvi (būves kadastra apzīmējums 3801 003 0478 001) – 110 000 euro vērtībā Brīvības ielā 46A, Balvos.

2. Zemkopības ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka šā rīkojuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie valsts nekustamie īpašumi tiek nodoti valstij, attiecīgi samazinot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālu, ja tie atbilstoši Komerclikumā noteiktajām normām vairs nav nepieciešami sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" funkciju īstenošanai.

(Grozīts ar MK 19.09.2018. rīkojumu Nr. 444)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs