Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.679

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 29.§)

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43. pantu atļaut Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 043 0069) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 043 0067) 57 m2 platībā - Rīgā, bez adreses (turpmāk - nekustamais īpašums), pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).

2. Rīgas pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Rīgas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu vai tā daļu un apgrūtināt to ar hipotēku bez atsevišķas Ministru kabineta piekrišanas.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards