Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.713

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 189. nr.; 2013, 2., 159. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 5.2.6. apakšpunktā vārdu "komersantu";

1.2. izteikt 5.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.4. apakškategorija F55010000 "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā" ietver ieguldījumu darījumus komersantu pašu kapitālā (tai skaitā akciju un daļu ieguldījumu darījumus komersantu kapitālā), neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas un atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumus, kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Šajā grupā norāda ieguldījumus pamatkapitālā, nodalot līdzdalības radniecīgo un asociēto komersantu kapitālos, ieguldījumus biržās kotētu un biržās nekotētu komersantu kapitālos, kā arī ieguldījumus starptautisko organizāciju kapitālā;";

1.3. svītrot 5.8. apakšpunktā vārdu "komersantu";

1.4. izteikt 5.9. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.9. klasifikācijas koda devīto zīmi piemēro, nosakot apakškategorijas "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā" iedalījumu:";

1.5. izteikt 5.9.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9.9. (devītā zīme 9) "Līdzdalība pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā" ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) pārējiem finanšu ieguldījumiem komersantu kapitālos, kas nav akcijas un kuros valstij vai pašvaldībai pieder mazāk par 20 procentiem kapitāla, kā arī ieguldījumus starptautisko organizāciju kapitālā;";

1.6. aizstāt pielikumā vārdu "Kapitāldaļu" ar vārdiem "Kapitāla daļu";

1.7. izteikt pielikuma klasifikācijas kodu F20 32 23 20 šādā redakcijā:

"Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa F29 32 23 20"

1.8. papildināt pielikumu aiz klasifikācijas koda F30 22 23 10 ar kodiem F30 22 30 10 un F30 22 32 10 šādā redakcijā:

"Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija F30 22 30 10
Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro emisija F30 22 32 10"

1.9. papildināt pielikumu aiz klasifikācijas koda F30 22 23 20 ar kodiem F30 22 30 20 un F30 22 32 20 šādā redakcijā:

"Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana F30 22 30 20
Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana F30 22 32 20"

1.10. izteikt pielikuma klasifikācijas kodu F50 01 00 00 šādā redakcijā:

"Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50 01 00 00"

1.11. izteikt pielikuma klasifikācijas kodus F55 01 00 00 un F55 01 00 10 šādā redakcijā:

"Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā F55 01 00 00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) F55 01 00 10"

1.12. izteikt pielikuma klasifikācijas kodu F55 01 00 19 šādā redakcijā:

"Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā F55 01 00 19"

1.13. izteikt pielikuma klasifikācijas kodu F55 01 00 20 šādā redakcijā:

"Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (pārdošana) F55 01 00 20"

1.14. izteikt pielikuma klasifikācijas kodu F55 01 00 29 šādā redakcijā:

"Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā F55 01 00 29"

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

01.01.2015