Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.30

Daugavpilī 2014.gada 23.oktobrī (prot. Nr.24, 5.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 9., 11. un 13.punktu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.2, 2013., Nr.44, Nr.187, Nr.245, 2014., Nr.186 (5246)), svītrojot noteikumu 5.4.apakšpunktā vārdus "un apsaimniekošanas".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu dome tiesīga izdot saistošos noteikumus par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts citos likumos. Saistošo noteikumu grozījums paredz precizēt noteikumu 5.4.apakšpunkta redakciju atbilstoši minētā panta tekstam.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek precizēta saistošo noteikumu 5.4.apakšpunkta redakcija - administratīvā atbildība paredzēta par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas noteikumu pārkāpšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu piemērošanu nodrošinās Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija un Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis