Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.658

Rīgā 2014.gada 19.novembrī (prot. Nr.63 10.§)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu nodot bez atlīdzības Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Rīgas Tehniskās universitātes personā, lai nodrošinātu likumā "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi" minēto uzdevumu izpildi - starptautiska līmeņa zinātnieku, inženieru, ekonomistu, pārvaldes un vadības speciālistu, arhitektu un pedagogu sagatavošanai, studiju un pētnieciskā darba nodrošināšanai un Rīgas Tehniskās universitātes profilam atbilstošas zinātnes nozares attīstīšanai, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas tautsaimniecības prioritārajām zinātnes nozarēm:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0083) - zemes vienību 0,2901 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0083) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējums 0100 010 0083 001, 0100 010 0083 002 un 0100 010 0083 003) - Kronvalda bulvārī 1, Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 020 0114) - zemes vienību 0,2292 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 020 0114) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 020 0114 001, 0100 020 0114 002 un 0100 020 0114 003) - Skolas ielā 11, Rīgā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 0100) - zemes vienību 3,1453 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 063 0029) un 11 būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 063 0100 003, 0100 063 0100 005, 0100 063 0100 007, 0100 063 0100 009, 0100 063 0100 011, 0100 063 0100 013, 0100 063 0100 015, 0100 063 0100 019, 0100 063 0100 021, 0100 063 0100 022 un 0100 063 0100 024) - Pulka ielā 3, Rīgā;

1.4. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 0110) - zemes vienību 24560 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 063 0110) un būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 063 0110 001) - Daugavgrīvas ielā 56A, Rīgā;

1.5. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 062 2004) - zemes vienību 1,0507 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 062 2004) un būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 062 2004 001) - Ķīpsalas ielā 5, Rīgā.

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 061 0092) - zemes vienību 0,4974 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 061 0092) - Kalnciema ielā 6, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā, lai nodrošinātu likumā "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi" minēto uzdevumu izpildi - starptautiska līmeņa zinātnieku, inženieru, ekonomistu, pārvaldes un vadības speciālistu, arhitektu un pedagogu sagatavošanai, studiju un pētnieciskā darba nodrošināšanai un Rīgas Tehniskās universitātes profilam atbilstošas zinātnes nozares attīstīšanai, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas tautsaimniecības prioritārajām zinātnes nozarēm.

3. Rīgas Tehniskajai universitātei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas šā rīkojuma 2. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu.

4. Rīgas Tehniskajai universitātei šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto uzdevumu īstenošanai.

5. Rīgas Tehniskajai universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas Tehniskā universitāte nodrošina šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto uzdevumu īstenošanu;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētos nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

6. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētos nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile