Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.633

Rīgā 2014.gada 3.novembrī (prot. Nr.59 11.§)

Par valsts nekustamā īpašuma "Līči", Padures pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē nekustamo īpašumu "Līči" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6272 001 0071) - zemes vienību 97300 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6272 001 0071) un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6272 001 0071 001, 6272 001 0071 002, 6272 001 0071 003, 6272 001 0071 004 un 6272 001 0071 005) - Padures pagastā, Kuldīgas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks