Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.632

Rīgā 2014.gada 3.novembrī (prot. Nr.59 10.§)

Par nekustamo īpašumu Priežu ielā 30, Liepājā, domājamo daļu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, ceturtās daļas 7. punktu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valstij piederošo 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 534 0271) - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1700 034 0271 001) un saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1700 034 0271 002) - Priežu ielā 30, Liepājā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar valstij piekrītošo 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 034 0271) - zemes vienības 440 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 034 0271) - Priežu ielā 30, Liepājā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta un 46.1 panta nosacījumus.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks