Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.681

Rīgā 2014.gada 3.novembrī (prot. Nr.59 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
27.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 99. nr.; 2013, 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5. un 10. punktā vārdus "parakstu paraugu kartīti" ar vārdiem "Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīti".

2. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 5.jūnija
noteikumiem Nr.387

Valsts kasei

Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte

Nr. _________/_________
(aizpilda Valsts kase)

Klienta nosaukums
Reģistrācijas numurs Klienta numurs
   

(aizpilda Valsts kase)


Pilnvarotā persona
 
Vārds   Pilnvarojuma apmērs
Uzvārds

Parakstīt pieteikumu par konta atvēršanu un slēgšanu Valsts kasē
Personas kods

Parakstīt maksājuma rīkojumu; pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu; pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu; pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu un saņēmēja rekvizītu labošanu
 

Parakstīt pieteikumus maksājumu pakalpojumu (skaidras naudas iemaksas pakalpojums, kredītkaršu pakalpojums, maksājuma karšu pieņemšanas pakalpojums) saņemšanai
Pilnvaru termiņš Līdz atsaukumam

Parakstīt pieteikumu par finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietošanu
No ________________________

Līdz _______________________

Parakstīt pieteikumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanu; pieteikumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" limitu maiņu
     

Parakstīt pieteikumu par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu (iestādes un lietotāji)
Paraksta paraugs

Parakstīt pieteikumu par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu/autentifikācijas rīku darbības apturēšanu/atjaunošanu

Parakstīt aizdevuma izmaksas pieprasījumu

Parakstīt iesniegumu par atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu; iesniegumu par līdzekļu pārgrāmatošanu
   
 
Iestādes vadītāja paraksts
 
Minēto pilnvarojumu apstiprinu   Pamatojošie dokumenti, kas nosaka klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības1
Paraksts

 

 

 

   
Vārds, uzvārds Amats
     
Personas kods  
 
Valsts kases atzīmes
Atļauts pieņemt parakstu paraugus
Paraksts Vārds, uzvārds
Amats
Datums

Piezīme. 1 Kartītei pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz dokumentiem, kuri pieejami publiskās ticamības datubāzēs)."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks