Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.202

Rīgā 2014.gada 1.oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.35 2.p.)

Grozījumi "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 34.1 panta otro daļu
un Finanšu instrumentu tirgus likuma 124. panta 1.1 daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.11.2012. normatīvajos noteikumos Nr. 233 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un tām Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras ir iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā - ES regula Nr. 575/2013) izpratnē."

2. Aizstāt noteikumu 2. punktā vārdus "konsolidācijas apakšgrupas līmenī" ar vārdu "subkonsolidēti".

3. Izteikt noteikumu 3.1. punktu šādā redakcijā:

"3.1. iestāde - Kredītiestāžu likuma 1. panta otrās daļas 1. punkta definīcijai atbilstoša kredītiestāde vai Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta 3. punkta definīcijai atbilstoša ieguldījumu brokeru sabiedrība (investment firm), kura ir iestāde ES regulas Nr. 575/2013 izpratnē."

4. Svītrot no noteikumu 3.7. punkta vārdus un skaitļus "02.05.2007. noteikumu Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" un".

5. Izteikt noteikumu 21.4. punktu šādā redakcijā:

"21.4. nodrošina, ka iestādes darījumu ar iestādes akcionāriem (vai dalībniekiem), kuriem iestādē ir būtiska līdzdalība, padomes un valdes locekļiem, struktūrvienības, kas veic iekšējā audita funkcijas, vadītāju, risku direktoru, par darbības atbilstības kontroli atbildīgo personu un citiem iestādes darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti veikt iestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šo personu laulātajiem, vecākiem un bērniem nosacījumi nav labvēlīgāki par līdzīgu iestādes darījumu ar personām, kas nav saistītas ar iestādi, nosacījumiem un nav pretrunā ar iestādes un tās noguldītāju vai ieguldītāju interesēm."

6. Izteikt 24.4. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iestāde saskaņā ar Komisijas 02.07.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr. 126 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" nodrošina atalgojuma politikas izstrādi."

7. Izteikt 40.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"40.1 Iestāde, kas nav nozīmīga pēc tās darbības apjoma, veidiem, sarežģītības un specifikas, kā arī organizatoriskās struktūras, var apvienot risku komiteju un revīzijas komiteju, ja tāda ir izveidota, izpildoties šādiem nosacījumiem:".

8. Aizstāt 80. punktā vārdus un skaitļus "kurām nav piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 119.1 un 121.pantu" ar vārdiem un skaitļiem "kuras nav iestādes ES regulas Nr. 575/2013 izpratnē".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš

11.10.2014