Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.446

Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju
" 5.panta otro daļu, 73.5 un 73.6 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 1997. gada 2. septembra noteikumos Nr. 312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 218./219. nr.; 1998, 284./285. nr.; 2004, 85. nr.; 2009, 69., 116. nr.; 2013, 192. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "privatizāciju" ar skaitli un vārdiem "5. panta otro daļu".

2. Svītrot 3.4. un 5.4. apakšpunktu.

3. Aizstāt 9. punktā vārdus "kad privatizācijas komisija ir saņēmusi no Latvijas Hipotēku un zemes bankas apstiprinājumu par pirmās iemaksas veikšanu" ar vārdiem "kad privatizācijas komisijas vai pašvaldības kontā Valsts kasē vai citā kredītiestādē ir saņemta euro veikta pirmā iemaksa par neapdzīvojamo telpu vai saņemts apstiprinājums no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (vienotais reģistrācijas numurs 40003132437) (turpmāk - sabiedrība "Altum") par pirmās iemaksas veikšanu, ja tā veikta sertifikātos".

4. Aizstāt 9.1 punktā vārdus "no Latvijas Hipotēku un zemes bankas apstiprinājumu par pirkuma maksas un maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai veikšanu" ar vārdiem "no sabiedrības "Altum" apstiprinājumu par pirkuma maksas veikšanu un privatizācijas komisijas vai pašvaldības kontā Valsts kasē vai citā kredītiestādē ir saņemta maksa par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai".

5. Aizstāt 11. punktā vārdus "Latvijas Hipotēku un zemes bankā privatizācijas komisijas norādītajos kontos" ar vārdiem "privatizācijas komisijas norādītajos kontos, ja samaksa veikta euro, norādot dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas identifikācijas numuru, un sabiedrības "Altum" kontā, ja samaksa veikta sertifikātos".

6. Svītrot 12. un 12.1 punktu.

7. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Sabiedrība "Altum", saņemot privatizācijas komisijas pieprasījumu, kurā norādīts privatizācijas objekta identifikācijas numurs un pircējs, sniedz informāciju par pircēju maksājumiem par privatizācijas objektiem, kas veikti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi, kuri nosaka, ka samaksa privatizācijas sertifikātos par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai veicama sabiedrības "Altum" kontos. Izdevumus, kas sabiedrībai "Altum" radušies saistībā ar informācijas sniegšanu, sedz privatizācijas komisija, kura informāciju pieprasījusi."

8. Izteikt 1. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Īpašnieks ir iemaksājis
 

(privatizācijas komisijas nosaukums)

norādītajā naudas kontā Nr. ___________ _________ euro un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (vienotais reģistrācijas numurs 40003132437, juridiskā adrese - Doma laukums 4, Rīga, LV-1977) sertifikātu uzkrāšanas kontā Nr. ________________ _______ privatizācijas (kompensācijas) sertifikātus, un to apliecina līgumam

pievienotais

."

 

(sabiedrības "Altum" apliecinājums)

 

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Ekonomikas ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete