Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr.210

Rīgā 2014.gada 6.augustā

Par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Valkas novada Valkas pagasta Strautos

Sakarā ar to, ka Valkas novada, Valkas pagasta Strautos (novietnes Nr. LV1465675) tika konstatēta mājas cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri (turpmāk - ĀCM) (2014. gada 06. augusta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" izdots testēšanas pārskats Nr. DZ-2014-V-55176.01), pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2)punktu, 62.panta otrās daļas 1)punktu, 63.panta pirmās daļas 2)punktu, Veterinārmedicīnas likuma 27.panta pirmo daļu, 28.pantu, 30.pantu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 83 (2004.gada 17.februāra) "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr.83) 7.2.punktu un VI līdz VIII nodaļu, Ministru kabineta rīkojumu Nr. 322 3.punktu, nosaku:

1. Karantīnu ar aizsardzības zonu (Valkas novada Valkas pagasts, Valkas pilsēta) (skatīt rīkojuma pielikumu);

2. Karantīnu ar uzraudzības zonu (Valkas novada Ērģemes, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas pagasti, Burtnieku novada Ēveles pagasts, Strenču novada Jērcēnu, Plāņu pagasti) (skatīt šī rīkojuma pielikumu).

3. Karantīnas laikā aizsardzības zonā:

3.1. cūku turētājiem vai īpašniekiem aizliegts veikt cūku (t.sk. nebrīvē audzēto meža cūku) kustību un pārvietot tās ar transportlīdzekļiem, pa valsts, pašvaldības un privātiem ceļiem, no aizsardzības zonā esošām novietnēm, kur tās tiek turētas 40 dienas pēc šī rīkojuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", izņemot:

3.1.1. cūku pārvietošanu novietnes robežās pa novietņu palīgceļiem;

3.1.2. tranzītā pa autoceļiem vai dzelzceļu bez transportlīdzekļa apstāšanās un cūku kravas izkraušanas;

3.1.3. no ārpus aizsardzības zonas esošas novietnes uz aizsardzības zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk tekstā - PVD) valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju;

3.2. transportlīdzekļa īpašniekiem (lietotājiem):

3.2.1. veikt kravas automašīnas un citu transportlīdzekļu un aprīkojuma, kas tiek izmantoti cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku vai iespējami inficētu materiālu (dzīvnieku līķi, dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamie blakusprodukti, mežacūku medību trofejas, dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) pārvešanai, tīrīšanu un dezinficēšanu nekavējoties pēc katra pārvadājuma;

3.2.2. nodrošināt, ka kravas automašīnas vai transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti cūku pārvadāšanai, izbrauc no aizsardzības zonas tikai pēc transporta līdzekļa iztīrīšanas un dezinfekcijas, un ja saņemta atļauja par izbraukšanu no PVD veterinārā inspektora;

3.3. lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem:

3.3.1. aizliegts pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz novietni vai no tās bez PVD veterinārā inspektora atļaujas;

3.3.2. ievērot, lai mājas cūkas uzturētos telpās un nebūtu iespēja tām kontaktēties ar meža cūkām;

3.4. personai, kuras rīcībā nonāk informācija par mirušu vai slimu cūku, nekavējoties ziņot par to PVD;

3.5. personām aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu spermu no aizsardzības zonā esošas cūku novietnes;

3.6. personām aizliegts izvest svaigu meža un/vai mājas cūku gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur meža un/vai mājas cūku gaļu, kas iegūta (pārstrādāta/apstrādāta) aizsardzības zonā;

3.7. personām aizliegts laist pārtikas apritē svaigu mājas un meža cūkas gaļu, kas iegūta aizsardzības zonā,

3.8. jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības zonā esošu cūku novietni, jāveic PVD noteiktie bioloģiskās drošības pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos;

3.9. personām aizliegts rīkot dzīvnieku sacensības, izstādes un tirgu vai citus masu pasākumus ar daudzskaitlīgu dzīvnieku piedalīšanos;

3.10. personām, karantīnas laikā aizsardzības zonā, augstākminētie pasākumi jāievēro, līdz valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora ar rīkojumu atceļ karantīnu.

4. Karantīnas laikā uzraudzības zonā:

4.1. cūku turētājiem vai īpašniekiem aizliegts veikt cūku (t.sk. nebrīvē audzēto meža cūku) kustību un pārvietošanu, arī ar transportlīdzekļiem pa valsts un privātiem ceļiem, no uzraudzības zonā esošām novietnēm, kur tās tiek turētas, 40 dienas pēc šī rīkojuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", izņemot:

4.1.1. cūku pārvietošanu novietnes robežās pa novietņu palīgceļiem;

4.1.2. tranzītā pa autoceļu un dzelzceļu bez apstāšanās un cūku kravas izkraušanas;

4.1.3. no ārpus uzraudzības zonas esošas novietnes uz uzraudzības zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju;

4.2. transportlīdzekļa īpašniekiem (lietotājiem):

4.2.1. veikt kravas automašīnas un citu transportlīdzekļu, aprīkojuma, kas tiek izmantots cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku vai iespējami inficētu materiālu (dzīvnieku līķi, dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamie blakusprodukti, mežacūku medību trofejas, dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) pārvešanai, tīrīt, transportlīdzekļa īpašniekam jānodrošina to trīšana, dezinficēšana nekavējoties pēc katra pārvadājuma;

4.2.2. nodrošināt, ka kravas automašīnas vai transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti cūku pārvadāšanai, izbrauc no uzraudzības zonas tikai pēc transporta līdzekļa iztīrīšanas un dezinfekcijas, un, ja saņemta atļauja par izbraukšanu no PVD veterinārā inspektora;

4.3. lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem aizliegts pirmo septiņu dienu laikā pēc zonas noteikšanas pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz novietni (t.sk. kautuvi), vai no tās, bez PVD veterinārā inspektora atļaujas;

4.4. personai, kuras rīcībā nonāk informācija par mirušu vai slimu cūku, nekavējoties ziņot par to PVD;

4.5. personām aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu spermu no uzraudzības zonā esošas cūku novietnes;

4.6. personām aizliegts izvest svaigu mājas un meža cūkas gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur meža un/vai mājas cūku gaļu, kas iegūta (pārstrādāta/apstrādāta) uzraudzības zonā;

4.7. personām aizliegts laist pārtikas apritē svaigu mājas un meža cūkas gaļu, kas iegūta uzraudzības zonā;

4.8. jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības zonā esošu cūku novietni, jāveic PVD noteiktie bioloģiskās drošības pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos;

4.9. personām, karantīnas laikā uzraudzības zonā, augstākminētie pasākumi jāievēro, līdz valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ar rīkojumu atceļ karantīnu.

5. Ja PVD rīkojumos noteiktie ierobežojumi ilgst vairāk par 40 dienām, personām ir atļauts pārvietot:

5.1. cūkas no novietnes uz PVD noteiktu aizsardzības un uzraudzības zonās esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai, saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūrvienības valsts vecāko veterināro un / vai vecāko pārtikas inspektoru;

5.2. šī rīkojuma 5.1. punktā iegūto svaigo gaļu pārstrādei uz gaļas pārstrādes uzņēmumu, saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūrvienības valsts vecāko pārtikas inspektoru;

5.3. pārtikā neizmatojamos cūku izcelsmes blakusproduktus uz atzītu dzīvnieku blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu vai citu ar PVD saskaņotu vietu iznīcināšanai;

5.4. uz citu attiecīgajā zonā esošu novietni, saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūrvienības valsts vecāko veterināro inspektoru.

6. Personām, kuras skar šajā rīkojumā noteiktie pienākumi, sadarboties un nodrošināt noteiktajās teritorijās iespēju PVD inspektoriem veikt uzraudzību un citus nepieciešamos pasākumus, nekavējoties pēc PVD inspektora pieprasījuma.

7. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

8. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

9. Kontroli par rīkojuma izpildi paturu sev.

Pielikumā: ĀCM karantīnas teritorija.

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā
inspektora pienākumu izpildītājs E.Oļševskis

 Pielikums
Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora
2014.gada 6.augusta rīkojumam Nr.210

ĀCM karantīnas teritorijas karte

12.08.2014