Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā

Izdarīt Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183., 205.nr.; 2013, 243.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) jūras piesārņojums - cilvēka darbības rezultātā radies tāds tiešs vai netiešs piesārņojums ar vielām vai enerģiju, arī cilvēka radīts zemūdens troksnis jūrā, kas nonāk jūras vidē un kam ir vai var būt kaitīga ietekme uz dzīvajiem resursiem un jūras ekosistēmām, kura rezultātā var tikt zaudēta bioloģiskā daudzveidība, apdraudēta cilvēku veselība, traucēta jūras nozaru darbība, tostarp zvejniecība un tūrisms, atpūta un citi likumīgi jūras izmantošanas veidi, kā arī mazināta jūras ūdeņu izmantošanas kvalitāte un rekreatīvā vērtība vai kavēta jūras ilgtspējīga izmantošana."

2. Papildināt 11.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "ņemot vērā" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 9.panta otrajā daļā minēto jūras vides stāvokli raksturojošo iezīmju, slodžu un ietekmju indikatīvo sarakstu un".

3. Papildināt 13.panta ceturto daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pasākumu programmā norāda, kā pasākumi tiks īstenoti un kā tie veicinās šā likuma 10.pantā noteikto jūras vides mērķu sasniegšanu."

4. Papildināt 15.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja saskaņā ar jūras novērtējumu jūras stāvoklis ir tik kritisks, ka nepieciešama steidzama rīcība tā uzlabošanai, Latvija, sadarbojoties ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm un ievērojot šajā likumā minētos reģionālās sadarbības noteikumus, šā likuma 7.panta otrajā daļā minēto jūras stratēģiju var izstrādāt, paredzot iespējami drīzāku Pasākumu programmas uzsākšanu, kā arī stingrākus aizsardzības pasākumus, ievērojot nosacījumu, ka tas nekavē laba jūras vides stāvokļa panākšanu vai saglabāšanu ārpus Baltijas jūras reģiona."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 19.jūnijā