Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1527

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 85.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"

Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
19.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.punktā vārdus "valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - Maksātnespējas administrācija)" ar vārdiem "Maksātnespējas administrācija";

1.2. aizstāt 2.punktā vārdus "izveidojot piecus atsevišķus administratora amata pretendentu sarakstus (turpmāk - pretendentu saraksts) atbilstoši attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijai" ar vārdiem "no administratora amata pretendentu saraksta (turpmāk - pretendentu saraksts)";

1.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Pretendentu sarakstu (1.pielikums) izveido no tiem administratoriem, kuri pēc šo noteikumu 18.punktā minētā individuālā koda saņemšanas elektroniski pauž vēlmi veikt administratora pienākumus, iesniedzot administratora pienākumu veikšanas pieteikumu (2.pielikums).";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Katra kalendāra gada pirmajā darbdienā pretendentu saraksts tiek mainīts, sarindojot administratora amata pretendentus nejaušā secībā.";

1.5. aizstāt 6.punktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 8., 9. un 10.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 8. un 9.punktā";

1.6. izteikt 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7. Ziņas par administrēšanai vakanto subjektu ievada subjektu sarakstā, ja līdz kārtējās darbdienas plkst.12.00 Maksātnespējas administrācijā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi rinda@mna.gov.lv, ir iesniegti šādi dokumenti:";

1.7. svītrot 7.2. un 7.3.apakšpunktā vārdus "kopā ar maksātnespējas procesa pieteikumu (kopija)";

1.8. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Maksātnespējas administrācija pēc šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu saņemšanas, ņemot vērā to iesniegšanas laiku, līdz kārtējās darbdienas plkst.14.00 subjektu sarakstā secīgi ievada ziņas par administrēšanai vakanto subjektu. Ja šo noteikumu 7.punktā minētie dokumenti saņemti pēc plkst.12.00, ziņas par administrēšanai vakanto subjektu ievada nākamajā darbdienā šajā punktā noteiktajā kārtībā.";

1.9. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja tehnisku iemeslu dēļ šo noteikumu 8.punktā noteiktajā laikā nav iespējams subjektu sarakstā ievadīt ziņas par administrēšanai vakanto subjektu, tad, pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas direktora rīkojumu, šī darbība veicama nākamajā iespējamajā darbdienā.";

1.10. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Subjektu sarakstu kārto, sarindojot šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā ievadītos administrēšanai vakantos subjektus nejaušā secībā.";

1.11. svītrot 10.punktu;

1.12. izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. Pēc šo noteikumu 8.punktā minēto darbību veikšanas Maksātnespējas administrācija no pretendentu saraksta secīgi izvēlas attiecīgo administratora amata pretendentu un savieto ar subjektu saraksta attiecīgo administrēšanai vakanto subjektu. Izveidoto papildināto administrēšanai vakanto subjektu sarakstu (3.pielikums) Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē ievieto ne vēlāk kā līdz kārtējās darbdienas plkst.15.00.

12. Ja saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu izvēlētais administratora amata pretendents nevar pildīt administratora pienākumu Maksātnespējas likuma 20.pantā minēto ierobežojumu dēļ, attiecīgais administratora amata pretendents ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.12.00 elektroniski nosūta Maksātnespējas administrācijai atteikumu (4.pielikums).";

1.13. papildināt 18.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Maksātnespējas administrācija administratora pienākumu veikšanas pieteikumu iesniegšanas secībā minēto personu reģistrē pretendentu saraksta beigās.";

1.14. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Lai administratoru svītrotu no pretendentu saraksta, administrators Maksātnespējas administrācijā iesniedz personīgi vai nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par šo noteikumu 18.punktā minētā individuālā koda anulēšanu.";

1.15. aizstāt 20.punktā vārdus un skaitli "visiem pretendentu sarakstiem, kur administrators iekļauts saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu" ar vārdiem "pretendentu saraksta";

1.16. aizstāt 21.punktā vārdus "pretendentu sarakstiem" ar vārdiem "pretendentu saraksta";

1.17. papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Maksātnespējas administrācija 2014.gada 31.janvārī:

25.1 1. izvēlas un iesaka tiesai administratora amata pretendentus atbilstoši šo noteikumu redakcijai, kas ir spēkā līdz 2014.gada 30.janvārim;

25.1 2. izveido jaunu pretendentu sarakstu no administratoriem, kuri līdz 2014.gada 30.janvārim atradās administratoru pretendentu sarakstos, sarindojot tos nejaušā secībā.";

1.18. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra
noteikumiem Nr.1001

Administratora pienākumu veikšanas pieteikums

1. Es, sertificēts maksātnespējas procesa administrators

,

(vārds, uzvārds)

sertifikāta Nr.___________________, piesaku savu kandidatūru administratora pienākumu veikšanai.

2. Prakses vieta

(adrese, pasta indekss, tālrunis, e-pasts)

 

(vieta)

(datums)"

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 31.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

31.01.2014