Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.35

Liepājā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.13, 10.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās
" 27., 30., 31. un 31.1 punktu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR PABALSTIEM PILNGADĪBU SASNIEGUŠAJIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.1.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 360" ar skaitli un vārdu "512,23 euro";

1.2. aizstāt 6.1.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 100" ar skaitli un vārdu "142,29 euro".

2. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2014