Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1294

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta septīto daļu,
18.panta ceturto daļu, 21.panta otro daļu,
likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas,
reklāmas un lietošanas ierobežošanu
" 7.panta pirmo daļu
un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138.nr.; 2006, 208.nr.; 2008, 162.nr.; 2009, 157., 201.nr.; 2010, 34., 52., 138.nr.; 2012, 25.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"";

1.2. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju, ja tiek pieteikta jauna darbības vieta vai jauns akcīzes preču veids, ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

63.1. par speciālu atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.1.1. tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai - 142 euro par katru tirdzniecības vietu;

63.1.2. tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai - 28 euro par katru tirdzniecības vietu;

63.2. par speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.2.1. alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai - 142 euro par katru tirdzniecības vietu;

63.2.2. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai - 42 euro par katru tirdzniecības vietu;

63.2.3. alus mazumtirdzniecībai - 42 euro par katru tirdzniecības vietu;

63.3. par speciālu atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.3.1. degvielas vairumtirdzniecībai - 284 euro par katru tirdzniecības vietu;

63.3.2. degvielas mazumtirdzniecībai - 71 euro par katru tirdzniecības vietu;

63.4. par speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta saņēmēja darbībai un reģistrēta nosūtītāja darbībai:

63.4.1. apstiprināta noliktavas turētāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):

63.4.1.1. ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.4.1.7.apakšpunktā minēto gadījumu, - 2134 euro;

63.4.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot šo noteikumu 63.4.1.3.apakšpunktā minēto gadījumu, - 711 euro;

63.4.1.3. ar alkoholiskajiem dzērieniem, ja paredzēta darbība tikai ar alkoholiskajiem dzērieniem, kas tiks ražoti no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna un raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litru kalendāra gadā, - 71 euro;

63.4.1.4. ar tabakas izstrādājumiem - 711 euro;

63.4.1.5. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem - 284 euro;

63.4.1.6. ar kafiju - 284 euro;

63.4.1.7. ar biodegvielu - 284 euro;

63.4.2. reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):

63.4.2.1. ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.4.2.4.apakšpunktā minēto gadījumu, - 711 euro;

63.4.2.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem - 284 euro;

63.4.2.3. ar tabakas izstrādājumiem - 284 euro;

63.4.2.4. ar biodegvielu - 142 euro.";

1.3. aizstāt 64.punktā:

1.3.1. skaitli un vārdu "10 latu" ar skaitli un vārdu "14 euro";

1.3.2. skaitli un vārdu "20 latu" ar skaitli un vārdu "28 euro";

1.4. aizstāt 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 31., 34., 35., 36. un 37.pielikumā apzīmējumu "Ls" ar apzīmējumu "EUR".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre Laimdota Straujuma

01.01.2014