Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1027

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī (prot. Nr.51 31.§)
Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts valodas centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts valodas centrs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Ja publiskā maksas pakalpojuma pasūtītājam nepieciešams saņemt pakalpojumu ātrāk nekā triju darbdienu laikā, piemēro cenu korekcijas koeficientu 2,0.

4. Ieņēmumus par sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem ieskaita Valsts valodas centram Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta kontā un izlieto izdevumu finansēšanai atbilstoši attiecīgā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātajai apropriācijai.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumus Nr.750 "Noteikumi par Valsts valodas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 159.nr.).

6. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumus Nr.750 "Noteikumi par Valsts valodas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

7. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 1.oktobra noteikumiem Nr.1027
Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Cena
bez PVN
(euro)

PVN
(euro)*

Cena
ar PVN (euro)

1.

Izziņas sniegšana par valsts valodas prasmes apliecības autentiskumu

7,11

0,00

7,11

2.

Izziņas sniegšana par komersanta vai organizācijas nosaukuma atbilstību Valsts valodas likuma prasībām

8,54

0,00

8,54

3.

Izziņas sniegšana par vietvārda pareizrakstību

11,38

0,00

11,38

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns