Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.921

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem"
4.panta pirmo, trešo un 5.1 daļu, 17.panta otro daļu un
18.panta ceturto, desmito un vienpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 172.nr.; 2012, 47., 202.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 11.3., 14.2., 18.2. un 23.3.1.apakšpunktu;

1.2. aizstāt 40.1 2.apakšpunktā skaitli un vārdu "2.6.1 apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "2.7.apakšpunktā";

1.3. papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Samaksa par konta atvēršanu un apkalpošanu veicama kredītiestādes norādītajā Valsts kases vai Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes norēķinu kontā.";

1.4. aizstāt 55.punktā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"";

1.5. izteikt 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.oktobra
noteikumiem Nr.712

Par kontu atvēršanu un apkalpošanu saņemtās maksas daļa, kuru banka pārskaita aģentūrai

Maksas daļu par kontu atvēršanu un apkalpošanu, kuru banka pārskaita uz aģentūras norādīto kontu, aprēķina no Ministru kabineta noteiktās maksas par sertifikātu kontu atvēršanu un apkalpošanu kopējiem mēneša ieņēmumiem naudā, atskaitot šādu atlīdzību par bankas pakalpojumiem:

1. Par konta, izņemot pagaidu kontu, atvēršanu fiziskai personai - 3,56 euro.

2. Par konta atvēršanu juridiskai personai vai pagaidu konta atvēršanu fiziskai personai - 7,11 euro.

3. Par konta atkārtotu atvēršanu fiziskai personai - 3,56 euro.

4. Par piešķirto sertifikātu ieskaitīšanu agrāk atvērtā kontā - 2,85 euro.

5. Par sertifikātu dzēšanu politiski represētai personai:

5.1. par pirmreizējā uzaicinājuma nosūtīšanu - 2,72 euro;

5.2. par uzaicinājuma atkārtotu nosūtīšanu - 1,54 euro;

5.3. par sertifikātu dzēšanu, izmaksājot naudu, - 1,89 euro;

5.4. par Latvijas Hipotēku un zemes bankas darbu, pārbaudot personu sarakstus, - 0,74 euro.

6. Par sertifikātu konta apkalpošanu - 100 % no tarifa.

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.oktobra
noteikumiem Nr.712

Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas tarifi

Kredītiestādes, kas apkalpo privatizācijas sertifikātu kontus, var noteikt kontu apkalpošanas tarifus, kas nav lielāki par šādiem tarifiem:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Tarifs
(euro)

 1. Fiziskas personas privatizācijas sertifikātu konta apkalpošana
 1.1. konta izraksta izsniegšana
 1.1.1. pēc klienta pieprasījuma par kontā esošo sertifikātu skaitu un veiktajām operācijām

1,57

 1.1.2. noformēta konta izraksta (sertifikātu grāmatiņas) izsniegšana

7,11

 1.2. pagaidu konta slēgšana (maksā vienlaikus ar konta atvēršanu)

7,11

 1.3. privatizācijas sertifikātu pārskaitījums (bez maksas par dzīvokļa privatizāciju)
 1.3.1. uz kontu tajā pašā bankā (triju bankas darbdienu laikā)

5,98

 1.3.2. uz kontu citā bankā (triju bankas darbdienu laikā)

7,54

 1.3.3. steidzams pārskaitījums (24 stundu laikā)

15,65

 1.3.4. pieņemot pārveduma uzdevumu citā klientu apkalpošanas centrā vai citā bankā

15,65

 1.3.5. uz pirmās vai otrās pakāpes radinieka vai laulātā kontu, kā arī mantošanas gadījumā vai no personas konta, kas emigrē vai repatriējas no Latvijas Republikas

9,39

 1.4. pārskaitījums no pagaidu konta (izņemot maksu par dzīvokļa privatizāciju)
 1.4.1. uz kontu tajā pašā bankā

14,23

 1.4.2. uz kontu citā bankā

17,07

 1.5. sertifikātu ķīlas reģistrācija
 1.5.1. iesniedzot tipveida ķīlas līgumu

7,11

 1.5.2. iesniedzot klienta sastādītu ķīlas līgumu

14,23

 1.6. konta pārcelšana uz citu banku

7,11

 1.7. garantijas izsniegšana par to, ka netiks veikti darījumi ar sertifikātiem bez trešās personas piekrišanas
 1.7.1. iesniedzot tipveida līgumu

7,83

 1.7.2. iesniedzot klienta sastādītu līgumu

15,65

 2. Juridiskas personas privatizācijas sertifikātu konta apkalpošana
 2.1. apakškonta atvēršana

1,42

 2.2. konta apkalpošanas maksa mēnesī
 2.2.1. valsts un pašvaldību institūciju privatizācijas sertifikātu kontiem

2,85

 2.2.2. pārējiem kontiem

0,02 % no nominālvērtības mēneša sākumā, bet ne mazāk par 2,85

 2.3. konta izraksta izsniegšana
 2.3.1. vienu reizi mēnesī par kontā esošo sertifikātu skaitu

1,42

 2.3.2. pēc klienta pieprasījuma par kontā esošo sertifikātu skaitu un veiktajām operācijām

7,11

 2.4. konta slēgšana (maksā vienlaikus ar konta atvēršanu)

7,11

 2.5. sertifikātu konta atvēršanai un turpmākai apkalpošanai nepieciešamo dokumentu noformēšana un kopiju izgatavošana (piemēram, paraksta parauga kartiņa, statūtu kopija)

7,11

 2.6. privatizācijas sertifikātu pārskaitījumi (bez maksas par dzīvojamās mājas objekta privatizāciju)
 2.6.1. uz kontu tajā pašā bankā (triju bankas darbdienu laikā)

14,23

 2.6.2. uz kontu citā bankā

17,07

 2.6.3. steidzamais pārskaitījums uz kontu tajā pašā vai citā bankā (24 stundu laikā)

35,57

 2.6.4. pieņemot pārveduma uzdevumu citā klientu apkalpošanas centrā vai citā bankā

17,07

 2.7. konta pārcelšana uz citu banku

7,11

 2.8. sertifikātu ķīlas reģistrācija
 2.8.1. iesniedzot tipveida ķīlas līgumu

14,23

 2.8.2. iesniedzot klienta sastādītu ķīlas līgumu

17,07

 2.9. garantijas izsniegšana par to, ka netiks veikti darījumi ar sertifikātiem bez trešās personas piekrišanas
 2.9.1. iesniedzot tipveida līgumu

7,11

 2.9.2. iesniedzot klienta sastādītu līgumu

14,23

 2.10. sertifikātu dzēšana uzkrāšanas kontā

1,42

 2.11. komisijas tirdzniecības darījuma apkalpošana (speciālajiem kontiem)

14,23 +
5 % no pirkuma summas

 2.12. juridisko dokumentu un ierakstu pārbaude, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pieņemot no starpniecības sabiedrības sertifikātu grāmatiņu un pārveduma uzdevumu

28,46"

2. Šo noteikumu 1.2. un 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

27.09.2013