Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2013.gada 12.septembrī (prot. Nr.21, 7.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi"

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības" (Latvijas Vēstnesis, 04.01.2012. Nr.2 (4605), 04.03.2013. Nr.44 (4850)) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu "10 latiem" ar ciparu un vārdu "14 euro".

1.2. Aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu "20 latiem" ar ciparu un vārdu "28 euro".

1.3. Aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu "30 latiem" ar ciparu un vārdu "43 euro".

1.4. Aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu "50 latiem" ar ciparu un vārdu "71 euro".

1.5. Aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu "100 latiem" ar ciparu un vārdu "142 euro".

1.6. Aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu "250 latiem" ar ciparu un vārdu "350 euro".

1.7. Aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu "500 latiem" ar ciparu un vārdu "711 euro".

1.8. Aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu "1000 latiem" ar ciparu un vārdu "1400 euro".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

 

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.20 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam, pašvaldību saistošie noteikumi ir pielāgojami euro ieviešanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Euro ieviešanai izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis