Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.818

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 72.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri"
11.3 panta trešās daļas 1. un 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr. 999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 200.nr.; 2007, 155.nr.; 2008, 196.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Noteikumus piemēro, ja dzīvojamo telpu īres līgumā nav noteikts citādi.";

1.2. svītrot 8., 9. un 10.punktu;

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ūdens patēriņu dzīvoklī uzskaita ar skaitītājiem, kas atbilst normatīvo aktu prasībām mērījumu vienotības jomā. Par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu ir atbildīgs izīrētājs.";

1.4. izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju - atbilstoši dzīvojamās mājas telpu un telpu grupu (dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu) skaitam;";

1.5. papildināt 12.6.apakšpunktu aiz vārda "apgaismošanai" ar vārdiem "kā arī koplietošanā esošo iekārtu";

1.6. svītrot 12.7.apakšpunktu;

1.7. svītrot 12.8.apakšpunktu;

1.8. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvojamās mājas telpās un telpu grupās (dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un neapdzīvojamās telpās) ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk - ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Īrnieks ūdens patēriņa starpību sedz šādā kārtībā:

14.1. dzīvojamā mājā, kas nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, - atbilstoši dzīvojamās mājas telpu un telpu grupu (dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu) skaitam;

14.2. dzīvojamā mājā, kas ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, - saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

1.9. svītrot 15.punktu;

1.10. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajās dzīvojamās mājas telpās un telpu grupās (dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un neapdzīvojamās telpās), norēķinus veic saskaņā ar līguma nosacījumiem par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.";

1.11. aizstāt 17.punktā vārdus "dzīvoklim aprēķina, ievērojot šo noteikumu 12.8.apakšpunktā minētos nosacījumus" ar vārdiem "aprēķina kā par tādu dzīvokli, kurā skaitītājs nav verificēts";

1.12. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja verificēšanā konstatē dzīvojamās mājas ūdens ievadā uzstādītā skaitītāja bojājumu vai ir beidzies attiecīgā skaitītāja verificēšanas termiņš, norēķini par pēdējo norēķinu periodu tiek veikti saskaņā ar līguma nosacījumiem par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.";

1.13. papildināt 19.punktu aiz vārda "noteiktajā" ar vārdiem "kārtībā un";

1.14. papildināt 20.punktu aiz vārda "mēnešos" ar vārdiem "bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas".

2. Šo noteikumu 1.3., 1.4., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. un 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.

3. Šo noteikumu 1.5. un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

25.09.2013