Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.765

Rīgā 2013.gada 10.septembrī (prot. Nr.48 51.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 2., 106.nr.; 2006, 141.nr.; 2008, 36.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 14.punktā vārdus "veselībai nekaitīgu";

1.2. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Saimniecības zonā ierīko blīva seguma laukumu sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, lai tiem nevarētu piekļūt kaitēkļi un grauzēji, kā arī lai nepieļautu pārtikas, iekārtu, teritorijas, dzeramā ūdens un vides piesārņošanu.";

1.3. svītrot 16.punktu;

1.4. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Telpu apdarei un aprīkojumam izmanto viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus.";

1.5. izteikt 27.2., 27.3.apakšpunktu un 28.punktu šādā redakcijā:

"27.2. vienai nodarbībā iesaistīto izglītojamo grupai paredzētais dušu skaits - viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīko gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas;

27.3. klozetpodus un izlietnes ierīko atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves" noteiktajām prasībām.

28. Tualeti iestādē ierīko atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves" noteiktajām prasībām.";

1.6. aizstāt 30.punktā skaitli "4" ar skaitli "4,65";

1.7. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Iestādes ēkā ir aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācijas sistēma.";

1.8. izteikt 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

"39. Mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju ierīko mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē un dušas telpā ierīko mehānisko vilkmes ventilāciju. Mehāniskās pieplūdes ventilāciju ierīko tā, lai tualetē un dušas telpā nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu. Telpu, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri vēdina. Mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā - vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10-20 minūtes (ziemā - vismaz 5 minūtes).

40. Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, papildus šo noteikumu 39.punktā minētajām prasībām ierīko velkmes skapi. Telpās, kur nav velkmes skapja, aizliegts veikt laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām.";

1.9. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, un to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai.";

1.10. izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00, un tām paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi.";

1.11. aizstāt 69.punktā skaitli "208-00" ar skaitli "208-08";

1.12. aizstāt 2.pielikuma 5.punktā skaitli "20" ar skaitli "18".

2. Šo noteikumu 1.5.apakšpunkts attiecībā uz dušas ierīcēm stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Veselības ministre Ingrīda Circene

13.09.2013