Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.651

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"

Izdoti saskaņā ar Komercdarbības atbalsta
kontroles likuma
48.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 24.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.2. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra
noteikumiem Nr.58

Uzskaites veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai

Komercsabiedrības nosaukums  

Adrese  

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)  

Tālrunis  

Fakss

 

1. Informācija par komercsabiedrības kārtējā gadā un iepriekšējos divos kalendāra gados saņemto atbalstu:

Gads

Subsīdijas ekvivalents (euro)

Kopā

2. Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 379, 28.12.2006., 5.-10.lpp.) de minimis atbalstu var piešķirt ___________________ euro apmērā (noteikumu 4.punkts).

3. Ar      

Nr.

  ir piešķirts
 

(institūcijas nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

     
de minimis atbalsts __________________   euro apmērā (noteikumu 5.punkts).      

         

(vieta)

 

(datums*)

 

(paraksts*)

Z.v.*

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese  
 

Tālrunis  

Fakss

 

E-pasta adrese __________________________________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

01.01.2014