Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.101

Rīgā 2013.gada 5.jūnijā (prot. Nr.21, 4.p.)

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Norma K" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2012.gada 13.decembrī saņēma pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Norma K", vienotais reģistrācijas numurs: 40003312216, juridiskā adrese: Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152, (turpmāk - SIA "Norma K") iesniegumu (2012.gada 11.decembris Nr.1/8.1.-58) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2013.gada 11.martā papildu informāciju (2013.gada 04.marts Nr.1/8.1.-10), 2013.gada 29.aprīlī papildu informāciju (2013.gada 26.aprīlis Nr.1/8.1.-20), 2013.gada 14.maijā papildu informāciju un tarifu projekta precizējumu (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "Norma K" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "Norma K" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2012.gada 20.decembrī (Latvijas Vēstnesis, 2012, 200.nr.) un nosūtīja Mālpils novada domei publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. Komisija 2013.gada 18.janvārī Mālpilī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Norma K" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "Norma K" pārstāvji un viens Mālpils iedzīvotājs. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Norma K" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. Komisijas padomes sēdē SIA "Norma K" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 14.punktu un 31.22., 33.17., 34.14., 41.2.apakšpunktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Norma K" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus:

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 21,70 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 9,60 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,68 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 33,98 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2013.gada 10.jūlijā.

3. Atcelt no 2013.gada 10.jūlija Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 10.oktobra lēmuma (protokols Nr.1.2/087-13) §1.1., (publicēts 2008.gada oktobra laikrakstā "Mālpils Vēstis").

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

05.06.2013