Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.302

Rīgā 2013.gada 4.jūnijā (prot. Nr.33 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.1 punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 89.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.7. un 5.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7. olimpiādes norises veidu - klātienē vai tiešsaistē;

5.8. olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu."

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Centrs nodrošina novada olimpiādes vai valsts olimpiādes uzdevumu satura un vērtēšanas kritēriju pieejamību tiešsaistē un olimpiādes rezultātu noteikšanu, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu, ja novada vai valsts olimpiāde tiek organizēta tiešsaistē."

3. Izteikt 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. novada olimpiādes vadītāju katrai olimpiādes norises telpai un viņa pienākumus, kā arī personu, kura, ja nepieciešams, nodrošina tehnisko atbalstu novada olimpiādes laikā;".

4. Aizstāt 11.punktā vārdus "valsts rīcības komisiju" ar vārdiem "valsts olimpiādes rīcības komisiju".

5. Izteikt 12.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.7. valsts olimpiādes vadītāju katrai olimpiādes norises telpai, kā arī personu, kura, ja nepieciešams, nodrošina tehnisko atbalstu valsts olimpiādes laikā;".

6. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Novada atbildīgā persona reģistrējas centrā ne vēlāk kā 14 darbdienas pirms novada olimpiādes tiešsaistē sākuma. Minētā persona ir atbildīga par novada olimpiādes dalībnieku reģistrēšanu."

7. Aizstāt 17.punktā vārdus "Valsts olimpiādes žūrijas komisija" ar vārdiem "Valsts olimpiādes rīcības komisija".

8. Izteikt 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Olimpiādes posma vadītājs pirms olimpiādes posma sākuma iepazīstina izglītojamos ar olimpiādes posma norises kārtību un atbild par noteiktās kārtības ievērošanu telpā olimpiādes posma norises laikā.

20. Olimpiādes posma norises laikā žūrijas komisija ir tiesīga atbildēt uz izglītojamā jautājumiem, kas nav saistīti ar uzdevumu saturu, kā arī uz jautājumiem, kas saistīti ar uzdevuma formulējumu. Sniegtās atbildes nedrīkst sagādāt priekšrocības attiecībā pret citiem olimpiādes dalībniekiem un veicināt olimpiādes posma uzdevuma atrisinājumu."

9. Svītrot 23.punktu.

10. Izteikt 27.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2. darbs izpildīts, izmantojot palīglīdzekļus, kas nav norādīti konkrētajā olimpiādes programmā;".

11. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja novada olimpiāde notiek tiešsaistē, centrs divu darbdienu laikā nosūta novada olimpiādes rīcības komisijai novada olimpiādes rezultātus, kas noteikti, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu."

12. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Centrs mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas nosaka, kurās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs Latvijas komandas dalība tiks apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem."

13. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi".

14. Papildināt VI nodaļu ar 37.1 un 37.2 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā, 15., 16., 26.punktā un 31.2.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro novada olimpiādē, kas tiek organizēta tiešsaistē un kurā olimpiādes rezultāti tiek noteikti, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu.

37.2 Šo noteikumu 12.2.apakšpunktā, 26.punktā un 31.3.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro valsts olimpiādē, kas tiek organizēta tiešsaistē un kurā olimpiādes rezultāti tiek noteikti, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

07.06.2013