Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.75

Rīgā 2013.gada 29.janvārī (prot. Nr.6 26.§)
Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 5.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Zāļu valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (turpmāk – cenrādis) un maksāšanas kārtību.

2. Zāļu valsts aģentūra maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Pamatojoties uz zāļu reģistrācijas īpašnieka iesniegumu, Zāļu valsts aģentūra ir tiesīga pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no zāļu pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

3.1. zāļu realizācijas cena ir deklarēta Zāļu valsts aģentūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu cenu veidošanas principiem;

3.2. zāles Latvijā ir izplatītas, bet to apgrozījums iepriekšējā kalendāra gadā nav pārsniedzis 1500 latu;

3.3. zāļu reģistrācijas īpašnieks saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas kārtību ir ziņojis Zāļu valsts aģentūrai par zāļu faktisko izplatīšanas (tirdzniecības) uzsākšanas datumu Latvijā vai par zālēm, kuras beidz laist tirgū Latvijā (uz laiku vai pastāvīgi).

4. Samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem veicama vienā no šādiem veidiem:

4.1. Zāļu valsts aģentūrā, izmantojot maksājumu karti;

4.2. kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

5. Pakalpojuma saņēmējs pilnā apmērā samaksā priekšapmaksu par šo noteikumu pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 13.punktā minētajiem pakalpojumiem, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu.

6. Iesniedzot Zāļu valsts aģentūrā pakalpojumu saņemšanai nepieciešamos dokumentus, iesniedzējs pievieno vienu no šādiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem:

6.1. kredītiestādes apliecinātu maksājuma uzdevumu vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruku, kas apliecina šo noteikumu 5.punktā minētās priekšapmaksas samaksu (maksājuma izdrukā ir norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un to ir parakstījis maksātājs);

6.2. Zāļu valsts aģentūras kases čeku, kas apliecina bezskaidras naudas norēķina veikšanu ar maksājumu karti.

7. Pakalpojuma izpildi:

7.1. uzsāk pēc šo noteikumu 6.punktā minētā maksājumu apliecinošā dokumenta saņemšanas un attiecīgās naudas summas ieskaitīšanas Zāļu valsts aģentūras norēķinu kontā;

7.2. var pārtraukt:

7.2.1. ja Zāļu valsts aģentūra pieņēmusi attiecīgu lēmumu saskaņā ar Farmācijas likuma 31.pantu un normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanas kārtību;

7.2.2. ja Zāļu valsts aģentūrā saņemts pakalpojuma saņēmēja iesniegums par atteikšanos no pakalpojuma.

8. Pārtraucot pakalpojuma izpildi, Zāļu valsts aģentūra no saņemtās šo noteikumu 5.punktā minētās priekšapmaksas iekasē maksu par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanai, šādā kārtībā:

8.1. ja ir veikta iesnieguma primārā ekspertīze, kurā noteikta zāļu reģistrācijas un pārreģistrācijas iesnieguma atbilstība normatīvo aktu prasībām, kas nosaka zāļu reģistrēšanas kārtību, – 10 procentu apmērā no noteiktās maksas;

8.2. ja ir veikta iesnieguma primārā ekspertīze, kurā noteikta zāļu reģistrācijas un pārreģistrācijas iesnieguma atbilstība normatīvo aktu prasībām, kas nosaka zāļu reģistrēšanas kārtību, un ir uzsākta iesniegumam pievienoto datu un dokumentu novērtēšana (dokumentācijas ekspertīze) par šo noteikumu pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajiem pakalpojumiem, – 50 procentu apmērā no noteiktās maksas;

8.3. ja ir veikta iesniegumam pievienoto datu un dokumentu novērtēšana (dokumentācijas ekspertīze) par šo noteikumu pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajiem pakalpojumiem, – 90 procentu apmērā no noteiktās maksas.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajos gadījumos Zāļu valsts aģentūra, pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja iesniegumu par naudas atmaksu, sagatavo tāmi un attiecīgo naudas summu atmaksā, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību 30 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad Zāļu valsts aģentūrā saņemts pakalpojuma saņēmēja iesniegums. Iesniegumā par naudas atmaksu pakalpojuma saņēmējs norāda kredītiestādes rekvizītus un konta numuru, uz kuru Zāļu valsts aģentūrai jāveic naudas pārskaitījums.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumus Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 20.nr.; 2007, 80.nr.; 2008, 146.nr.; 2009, 200.nr.; 2010, 123., 206.nr.; 2011, 178., 205.nr.; 2012, 169.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.75
Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls)

Cena ar PVN
(Ls)

 1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze zāļu reģistrācijai nacionālajā procedūrā*
 1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai        
 1.1.1.ar jaunu aktīvo vielu (izņemot šā pielikuma 1.1.2. un 1.1.3.apakšpunktu) iesniegums 4 000,00 0,00 4 000,00
 1.1.2.ar zināmu aktīvo vielu, fiksētai kombinācijai (jaunām zālēm, kas sastāv no vismaz divām aktīvajām vielām, kuru kombinācija iepriekš nav bijusi reģistrēta kā zāles ar nemainīgu sastāvu), līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm vai medicīnā plaši lietotām zālēm iesniegums 3 000,00 0,00 3 000,00
 1.1.3.pēc būtības līdzīgām zālēm – ģenēriskām zālēm, jauktais reģistrācijas iesniegums vai cits iesniegums, izņemot šā pielikuma 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7.apakšpunktā minētos iesniegumus iesniegums 3 000,00 0,00 3 000,00
 1.2.katrai papildu zāļu formai vai aktīvās vielas aizstāšanai ar citu sāli, esteru kompleksu vai izomēru, ja iedarbības un drošības raksturlielumi būtiski neatšķiras iesniegums 2 000,00 0,00 2 000,00
 1.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, tai skaitā aktīvās vielas aizstāšanai ar citu sāli, esteru kompleksu vai izomēru, ja iedarbības un drošības raksturlielumi būtiski neatšķiras, kā arī katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam, piesakot vienlaikus) iesniegums 1 000,00 0,00 1 000,00
 1.4.tradicionāli lietotajām augu izcelsmes zālēm (vienkāršotā reģistrēšanas procedūrā reģistrējamām augu izcelsmes zālēm)        
 1.4.1.ar trijām vai mazāk nekā trijām aktīvām vielām sastāvā iesniegums 1 000,00 0,00 1 000,00
 1.4.2.ar vairāk nekā trijām aktīvām vielām sastāvā iesniegums 1 500,00 0,00 1 500,00
 1.5.homeopātiskajām zālēm ar terapeitiskām indikācijām iesniegums 1 000,00 0,00 1 000,00
 1.6.homeopātiskajām zālēm bez terapeitiskām indikācijām vienkāršotā reģistrācijas procedūrā iesniegums 400,00 0,00 400,00
 1.7.antropozofām zālēm, kuras ir aprakstītas oficiāli lietotajā farmakopejā un kuras izgatavotas, izmantojot homeopātisko metodi iesniegums 400,00 0,00 400,00
 2.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze zāļu pārreģistrācijai nacionālajā procedūrā*
 2.1.vienai zāļu formai iesniegums 1 500,00 0,00 1 500,00
 2.1.1.katrai papildu zāļu formai iesniegums800,00 0,00 800,00
 2.1.2.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, kā arī katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam, piesakot vienlaikus) iesniegums 500,00 0,00 500,00
 2.2.tradicionāli lietotajām augu izcelsmes zālēm iesniegums 600,00 0,00 600,00
 2.3.homeopātiskajām zālēm ar terapeitiskām indikācijām iesniegums 500,00 0,00 500,00
 2.4.homeopātiskajām zālēm bez terapeitiskām indikācijām (reģistrētām vienkāršotā reģistrācijas procedūrā) iesniegums 200,00 0,00 200,00
 3.Nacionālajā procedūrā reģistrēto zāļu periodiski atjaunojamā drošuma ziņojuma ekspertīze zālēm ar vienādu aktīvo vielu vai vienādām aktīvām vielām vienam reģistrācijas apliecības īpašniekam* ziņojums 300,00 0,00 300,00
 4.Nacionālajā procedūrā reģistrēto zāļu izmaiņu dokumentācijas ekspertīze*
 4.1.nelielas I A tipa izmaiņas viena izmaiņa** 100,00 0,00 100,00
 4.2.nelielas I B tipa izmaiņas viena izmaiņa** 100,00 0,00 100,00
 4.3.nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja ir nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana viena izmaiņa** 300,00 0,00 300,00
 4.4.nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja nav nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana viena izmaiņa** 150,00 0,00 150,00
 4.5.nozīmīgas II tipa izmaiņas, kas ir saistītas ar reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņu (jaunais reģistrācijas apliecības īpašnieks un esošais īpašnieks nav viena un tā pati persona) viena izmaiņa** 100,00 0,00 100,00
 4.6.izmaiņas lietošanas instrukcijā vai marķējumā, kas nav saistītas ar izmaiņām zāļu aprakstā viena izmaiņa** 100,00 0,00 100,00
 5.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze zāļu reģistrācijai savstarpējās atzīšanas procedūrā, kurā Latvija ir atsauces (references) valsts*
 5.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai iesniegums 2 000,00 0,00 2 000,00
 5.2.katrai papildu zāļu formai iesniegums 1 200,00 0,00 1 200,00
 5.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, kā arī katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam, piesakot vienlaikus) iesniegums 600,00 0,00 600,00
 5.4.par procedūru (papildus šā pielikuma 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktam)        
 5.4.1.sākotnējā savstarpējās atzīšanas procedūra procedūras numurs 5 000,00 0,00 5 000,00
 5.4.2.atkārtotā savstarpējās atzīšanas procedūra procedūras numurs 3 000,00 0,00 3 000,00
 6.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze zāļu reģistrācijai decentralizētajā procedūrā, kurā Latvija ir atsauces (references) valsts*
 6.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai  
 6.1.1.ar jaunu aktīvo vielu iesniegums 10 000,00 0,00 10 000,00
 6.1.2.ar zināmu aktīvo vielu, fiksētai kombinācijai, līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm vai plaši lietotām zālēm iesniegums 4 000,00 0,00 4 000,00
 6.1.3.pēc būtības līdzīgām zālēm – ģenēriskām zālēm, jauktais reģistrācijas iesniegums vai cits iesniegums iesniegums 3 000,00 0,00 3 000,00
 6.2.katrai papildu zāļu formai iesniegums 2 000,00 0,00 2 000,00
 6.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, kā arī katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam, piesakot vienlaikus) iesniegums 1 000,00 0,00 1 000,00
 6.4.par procedūru (papildus šā pielikuma 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktam) procedūras numurs 9 000,00 0,00 9 000,00
 7.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze zāļu reģistrācijai savstarpējās atzīšanas procedūrā, kurā Latvija ir iesaistītā valsts*
 7.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai iesniegums 2 000,00 0,00 2 000,00
 7.1.1.katrai papildu zāļu formai iesniegums 1 000,00 0,00 1 000,00
 7.1.2.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, kā arī katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam, piesakot vienlaikus) iesniegums 500,00 0,00 500,00
 8.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze zāļu reģistrācijai decentralizētajā procedūrā, kurā Latvija ir iesaistītā valsts*
 8.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai iesniegums 3 000,00 0,00 3 000,00
 8.1.1.katrai papildu zāļu formai iesniegums 2 000,00 0,00 2 000,00
 8.1.2.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, kā arī katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam, piesakot vienlaikus) iesniegums 1 000,00 0,00 1 000,00
 9.Savstarpējās atzīšanas un decentralizētajā procedūrā reģistrēto zāļu iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze zāļu pārreģistrācijai, kurā Latvija ir
 9.1.atsauces (references) valsts*  
 9.1.1.vienai zāļu formai iesniegums 2 000,00 0,00 2 000,00
 9.1.2.katrai papildu zāļu formai iesniegums 1 000,00 0,00 1 000,00
 9.1.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, kā arī katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam, piesakot vienlaikus) iesniegums 500,00 0,00 500,00
 9.1.4.par procedūru (papildus šā pielikuma 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3.apakšpunktam) procedūras numurs 3 000,00 0,00 3 000,00
 9.2.iesaistītā dalībvalsts*        
 9.2.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai iesniegums 2 000,00 0,00 2 000,00
 9.2.2.katrai papildu zāļu formai iesniegums 1 000,00 0,00 1 000,00
 9.2.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, kā arī katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam, piesakot vienlaikus) iesniegums 500,00 0,00 500,00
 10.Savstarpējās atzīšanas un decentralizētajā procedūrā reģistrēto zāļu periodiski atjaunotā drošuma ziņojuma ekspertīze, kurā Latvija ir atsauces (references) valsts*
 10.1.zālēm ar vienu vai vairākām vienādām aktīvām vielām ziņojums 1 000,00 0,00 1 000,00
 10.2.par procedūru (papildus šā pielikuma 10.1.apakšpunktam) procedūras numurs 1 000,00 0,00 1 000,00
 11.Savstarpējās atzīšanas un decentralizētajā procedūrā reģistrēto zāļu izmaiņu dokumentācijas ekspertīze*
 11.1.nelielas I A tipa izmaiņas viena izmaiņa** 100,00 0,00 100,00
 11.2.nelielas I B tipa izmaiņas viena izmaiņa** 100,00 0,00 100,00
 11.3.nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja ir nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana viena izmaiņa** 300,00 0,00 300,00
 11.4.nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja nav nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana viena izmaiņa** 150,00 0,00 150,00
 11.5.nozīmīgas II tipa izmaiņas, kas saistītas ar reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņu viena izmaiņa** 100,00 0,00 100,00
 11.6.izmaiņas lietošanas instrukcijā vai marķējumā, kas nav saistītas ar izmaiņām zāļu aprakstā viena izmaiņa** 100,00 0,00 100,00
 11.7.par procedūru, ja Latvija ir atbildīgā (references) valsts        
 11.7.1.nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja ir nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana viena procedūra 600,00 0,00 600,00
 11.7.2.pārējās izmaiņas, izņemot šā pielikuma 11.7.1.apakšpunktā minētās viena procedūra 300,00 0,00 300,00
 12.Zāļu pēcreģistrācijas uzturēšana (gadā)*
 12.1.katra reģistrētā zāļu forma un stiprums, izņemot šā pielikuma 13.punktā minētos produktus reģistrācijas numurs 350,00 0,00 350,00
 12.2.tradicionāli lietotās augu izcelsmes zāles un zāles, kuras izmanto diagnostikā reģistrācijas numurs 100,00 0,00 100,00
 12.3.homeopātiskās zāles ar terapeitiskām indikācijām reģistrācijas numurs 100,00 0,00 100,00
 12.4.homeopātiskās zāles bez terapeitiskām indikācijām (reģistrētas vienkāršotā procedūrā) un antropozofās zāles reģistrācijas numurs 30,00 0,00 30,00
 13.Produkta (piemēram, uztura bagātinātāja, kosmētikas līdzekļa, biocīda, medicīniskās ierīces) izvērtēšana, lai noteiktu tā atbilstību zāļu definīcijai*
 13.1.produkts, kura dokumentācijas izvērtēšanai nav nepieciešama padziļināta zinātniska ekspertīze iesniegums 300,00 0,00 300,00
 13.2.produkta sastāva un farmakoloģisko īpašību padziļināta zinātniska ekspertīze iesniegums 600,00 0,00 600,00
 14.Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze paralēli importēto zāļu izplatīšanai Latvijā un izmaiņu izdarīšana* ekspertīze 211,87 0,00 211,87
 14.1.izmaiņas zāļu lietošanas instrukcijā ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 14.2.izmaiņas zāļu marķējumā ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 14.3.izmaiņas dokumentā (komersanta juridiskās adreses maiņa) ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 15.Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze nereģistrētu, individuāli piešķirtu zāļu izplatīšanai (Farmācijas likuma 10.panta 7.punkta "a" apakšpunktā minētajā gadījumā)*
 15.1.pirmais zāļu ieraksts dokumentā ekspertīze 0,50 0,00 0,50
 15.2.katrs nākamais zāļu ieraksts dokumentā ekspertīze 0,50 0,00 0,50
 16.Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze nereģistrētu, individuāli piešķirto zāļu izplatīšanai (Farmācijas likuma 10.panta 7.punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos)*
 16.1.pirmais zāļu ieraksts dokumentā ekspertīze 15,00 0,00 15,00
 16.2.katrs nākamais zāļu ieraksts dokumentā ekspertīze 4,75 0,00 4,75
 17.Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze zāļu paraugu importam*
 17.1.līdz pieciem zāļu ierakstiem ekspertīze 5,00 0,00 5,00
 17.2.katrs nākamais zāļu ieraksts ekspertīze 1,00 0,00 1,00
 18.Farmaceitiskās darbības uzņēmuma iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze šādos gadījumos*
 18.1.komersanta juridiskā statusa vai komersanta veida maiņa vai komersanta uzņēmuma pastāvīgās daļas nodošana1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 18.2.aptiekas vadītāja, zāļu lieltirgotavas atbildīgās amatpersonas, zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmuma kvalificētās personas, par aktīvo farmaceitisko vielu vai kontrolējamo vielu ražošanu atbildīgās amatpersonas, kvalitātes kontroles struktūrvienības vadītāja vai ražošanas struktūrvienības vadītāja, par speciālās darbības nosacījumu izpildi zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmuma atbildīgās amatpersonas maiņa (kā arī uzvārda maiņa)dokumentācijas ekspertīze par 1 amatpersonu 50,00 0,00 50,00
 18.3.komersanta firmas vai farmaceitiskās darbības uzņēmuma nosaukuma (ja tas ir atšķirīgs no firmas nosaukuma) maiņa1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 18.4.komersanta juridiskās adreses vai farmaceitiskās darbības uzņēmuma adreses maiņa1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 18.5.individuālā komersanta uzvārda maiņadokumentācijas ekspertīze par 1 amatpersonu 50,00 0,00 50,00
 18.6.sakarā ar aptiekas filiāles vai zāļu lieltirgotavas nodaļas slēgšanu1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 30,00 0,00 30,00
 18.7.sakarā ar speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai apturēšanu1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 30,00 0,00 30,00
 18.8.sakarā ar aptiekas filiāles vai zāļu lieltirgotavas nodaļas darbības apturēšanu1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 30,00 0,00 30,00
 18.9.sakarā ar izmaiņām speciālajā atļaujā (licencē) farmaceitiskai darbībai (tai skaitā derīguma termiņā) un pielikumā, ja nav nepieciešama farmaceitiskās darbības uzņēmuma atbilstības novērtēšana1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 30,00 0,00 30,00
 18.10.izmaiņas dokumentos un informācijā, ja nav nepieciešama speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai pārreģistrēšana1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 30,00 0,00 30,00
 18.11.speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai darbības atjaunošana, ja nav nepieciešama farmaceitiskās darbības uzņēmuma atbilstības novērtēšana1 ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 18.12.speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai darbības atjaunošana vai speciālajā atļaujā (licencē) farmaceitiskai darbībai norādīto speciālās darbības nosacījumu vai konkrētu zāļu ražošanas vai importēšanas atjaunošana, ja nav nepieciešama farmaceitiskās darbības uzņēmuma atbilstības novērtēšana1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 30,00 0,00 30,00
 18.13.farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentu ekspertīze, ja tiek uzsākta (veikta) izejvielu ražošana vai importēšana1 farmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 30,00 0,00 30,00
18.14.komersanta iesnieguma izskatīšana par farmaceitiskās darbības vietas (adreses) apstiprināšanu1 farmaceitiskās darbības vietas (adreses) ekspertīze50,000,0050,00
 19.Aptiekas darbības uzsākšanas, darbības uzsākšanas jaunā farmaceitiskās darbības vietā (telpā), jauna speciālas darbības nosacījuma veikšanas uzsākšanas un darbības kārtības dokumentācijas (apliecinājumu) izvērtēšana*
 19.1.vispārēja tipa aptiekas  
 19.1.1.ja aptieka atrodas pilsētā1 aptiekas dokumentācijas ekspertīze 100,00 0,00 100,00
 19.1.2.ja aptieka atrodas pilsētā un tai ir viena filiāle1 aptiekas un 1 filiāles dokumentācijas ekspertīze 80,00 0,00 80,00
 19.1.3.ja aptieka atrodas pilsētā un tai ir vairāk nekā viena filiāle1 aptiekas un filiāļu dokumentācijas ekspertīze 70,00 0,00 70,00
 19.1.4.ja aptieka atrodas laukos1 aptiekas dokumentācijas ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 19.1.5.ja aptieka atrodas laukos un tai ir viena filiāle1 aptiekas dokumentācijas ekspertīze 40,00 0,00 40,00
 19.1.6.ja aptieka atrodas laukos un tai ir vairāk nekā viena filiāle1 aptiekas un filiāļu dokumentācijas ekspertīze 35,00 0,00 35,00
 19.2.slēgta tipa aptieka1 aptiekas dokumentācijas ekspertīze 45,00 0,00 45,00
 19.3.viena aptiekas filiāle, ja netiek veikta aptiekas dokumentācijas ekspertīze1 filiāles dokumentācijas ekspertīze 35,00 0,00 35,00
20.Farmaceitiskās darbības uzņēmuma (zāļu lieltirgotavas, zāļu ražošanas uzņēmuma) atbilstības novērtēšana*
20.1.zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmums1 zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 400,00 0,00 400,00
20.2.zāļu ražošanas uzņēmums1 zāļu ražošanas uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 300,00 0,00 300,00
20.3.zāļu ražošanas (daļēja ražošanas procesa veikšanas) uzņēmums1 zāļu ražošanas uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 300,00 0,00 300,00
20.4.zāļu ražošanas uzņēmums, ja ražo tikai pētāmās zāles1 zāļu ražošanas uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 200,00 0,00 200,00
20.5.zāļu lieltirgotava1 zāļu lieltirgotavas dokumentācijas ekspertīze 300,00 0,00 300,00
20.6.zāļu lieltirgotavas nodaļa1 zāļu lieltirgotavas nodaļas dokumentācijas ekspertīze 70,00 0,00 70,00
20.7.uzņēmums, kas ražo aktīvās vielas vai kontrolējamās zāles1 zāļu ražošanas uzņēmuma dokumentācijas ekspertīze 300,00 0,00 300,00
20.8.uzņēmums, kas veic tikai etilspirta fasēšanu1 zāļu ražošanas uzņēmuma vai zāļu lieltirgotavas dokumentācijas ekspertīze 200,00 0,00 200,00
 21.Iesūtīto materiālu sagatavošana, izdrukāšana1 lapa 0,85 0,18 1,03
22.Zāļu klīniskās izpētes iesnieguma un tam pievienotās dokumentācijas izskatīšana*1 ekspertīze 1 000,00 0,00 1 000,00
 23.Labas klīniskās prakses atbilstības izvērtēšana klīnisko pētījumu centrā vai ar klīnisko pētījumu saistītās institūcijās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saistībā ar zāļu reģistrācijas iesniegumu zāļu reģistrēšanai*
 23.1.vienu dienu (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 246,0 0,00 246,00
 23.2.divas dienas (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 312,00 0,00 312,00
 23.3.trīs dienas (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 378,00 0,00 378,00
 23.4.četras dienas (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 444,00 0,00 444,00
 23.5.piecas dienas (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 510,00 0,00 510,00
 24.Labas klīniskās prakses izvērtēšana klīnisko pētījumu centrā vai ar klīnisko pētījumu saistītās institūcijās valstī, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, saistībā ar zāļu reģistrācijas iesniegumu zāļu reģistrēšanai*
 24.1.vienu dienu (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 450,00 0,00 450,00
 24.2.divas dienas (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 570,00 0,00 570,00
 24.3.trīs dienas (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 690,00 0,00 690,00
 24.4.četras dienas (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 780,0 0,00 780,00
24.5.piecas dienas (viens inspektors)1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija 910,00 0,00 910,00
25.Zāļu klīniskās izpētes protokola grozījuma izskatīšana*1 grozījums 150,00 0,00 150,00
26.Zāļu ražotāja (tā pārstāvja) ierosināta  zāļu lietošanas novērojuma pieteikuma un pievienoto dokumentu izskatīšana*1 ekspertīze 200,00 0,00 200,00
27.Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze psihotropo un narkotisko vielu un zāļu, kā arī prekursoru ievešanai vai izvešanai*ekspertīze 15,00 0,00 15,00
 28.Zāļu patēriņa datu sniegšana*1 parametrs 9,63 0,00 9,63
29.Produkta ekspertīze atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai*
29.1.zāles nav pārreģistrētas vai to pārreģistrācija ir atteiktapar 1 zālēm 10,00 0,00 10,00
 29.2.izmaiņas reģistrācijas dokumentācijāpar 1 zālēm 10,00 0,00 10,00
 30.Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze nereģistrētu zāļu izplatīšanai*ekspertīze 500,00 0,00 500,00
31.Iesnieguma un dokumentācijas speciāla ekspertīze darbam ar prekursoriem* ekspertīze 50,00 0,00 50,00
32.Prekursoru operatoru karšu izsniegšana* ekspertīze 50,00 0,00 50,00
33.Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, to vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizisko un ķīmisko īpašību noteikšanai, kā arī apmācībām* ekspertīze 50,00 0,00 50,00
34.Atļaujas izsniegšana paralēli importēto zāļu izplatīšanai Latvijā*atļauja5,000,005,00
35.Atļaujas izsniegšana zāļu paraugu importam*atļauja5,000,005,00
36.Atļaujas izsniegšana psihotropo un  narkotisko vielu un zāļu, kā arī prekursoru ievešanai vai izvešanai*atļauja15,000,0015,00
37.Atļaujas izsniegšana atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai, ja zāles nav pārreģistrētas vai to pārreģistrācija ir atteikta*atļauja50,000,0050,00
38.Licences izsniegšana darbam ar prekursoriem*licence50,000,0050,00
39.Gada maksa par informācijas saņemšanu no Latvijas zāļu reģistra datubāzes1 gada abonements 182,60 40,17 222,77
 40.Zāļu kvalitātes kontrole*
 40.1.zāļu identitātes noteikšana  
 40.1.1.izmantojot ķīmisku reakciju1 analīze 10,40 0,00 10,40
 40.1.2.izmantojot instrumentālās metodes un plānslāņa hromatogrāfiju (PSH)1 analīze 26,65 0,00 26,65
 40.2.dzidrības noteikšana1 analīze 4,42 0,00 4,42
 40.3.krāsas atbilstības noteikšana1 analīze 4,42 0,00 4,42
 40.4.šķīdības noteikšana1 analīze 4,42 0,00 4,42
 40.5.pH noteikšana1 analīze 8,97 0,00 8,97
 40.6.blīvuma noteikšana1 analīze 9,88 0,00 9,88
 40.7.refrakcijas koeficienta noteikšana1 analīze 4,42 0,00 4,42
 40.8.kušanas temperatūras noteikšana 1 analīze 10,92 0,00 10,92
 40.9.optiskās rotācijas noteikšana 1 analīze 12,09 0,00 12,09
 40.10.mehānisko piemaisījumu noteikšana  
 40.10.1.vizuāli 1 analīze 7,93 0,00 7,93
 40.10.2.instrumentāli 1 analīze 12,09 0,00 12,09
 40.11.piemaisījumu noteikšana  
 40.11.1.izmantojot limitējošo testu metodes 1 analīze 8,71 0,00 8,71
 40.11.2.izmantojot plānslāņa hromatogrāfiju (PSH) 1 analīze 34,45 0,00 34,45
 40.12.nominālā tilpuma noteikšana 1 analīze 1,56 0,00 1,56
 40.13.vidējās masas un novirzes no vidējās masas noteikšana 1 analīze 5,46 0,00 5,46
 40.14.sulfātu pelnu daudzuma noteikšana 1 analīze 10,27 0,00 10,27
 40.15.smago metālu satura noteikšana 1 analīze 10,27 0,00 10,27
 40.16.masas zuduma noteikšana žāvējot 1 analīze 7,67 0,00 7,67
 40.17.ūdens daudzuma noteikšana 1 analīze 11,44 0,00 11,44
 40.18.sairšanas noteikšana 1 analīze 11,05 0,00 11,05
 40.19.nobirzuma noteikšana 1 analīze 4,68 0,00 4,68
 40.20.šķīšanas noteikšana (bez turpmākās attiecīgās kvantitatīvās analīzes) 1 analīze 33,15 0,00 33,15
 40.21.cieto zāļu formu cietības noteikšana 1 analīze 5,98 0,00 5,98
 40.22.cieto zāļu formu izmēru noteikšana 1 analīze 5,98 0,00 5,98
 40.23.osmolalitātes noteikšana 1 analīze 5,20 0,00 5,20
 40.24.viskozitātes noteikšana 1 analīze 16,50 0,00 16,50
 40.25.aktīvās vielas satura viendabīguma noteikšana  
 40.25.1.izmantojot titrēšanu 1 analīze 72,28 0,00 72,28
 40.25.2.izmantojot spektrofotometriju 1 analīze 79,43 0,00 79,43
 40.25.3.izmantojot polarimetriju 1 analīze 50,70 0,00 50,70
 40.25.4.izmantojot augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju (AEŠH) 1 analīze 116,48 0,00 116,48
 40.25.5.izmantojot gāzu hromatogrāfiju (GH) 1 analīze 81,25 0,00 81,25
 40.25.6.izmantojot atomabsorbcijas spektrometriju (AAS) 1 analīze 116,35 0,00 116,35
 40.26.kvantitatīvā satura noteikšana  
 40.26.1.izmantojot titrēšanu 1 analīze 29,12 0,00 29,12
 40.26.2.izmantojot spektrofotometriju 1 analīze 44,59 0,00 44,59
 40.26.3.izmantojot polarimetriju 1 analīze 21,06 0,00 21,06
 40.26.4.izmantojot augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju (AEŠH) 1 analīze 81,38 0,00 81,38
 40.26.5.izmantojot gāzu hromatogrāfiju (GH) 1 analīze 47,32 0,00 47,32
 40.26.6.izmantojot atomabsorbcijas spektrometriju (AAS) 1 analīze 75,14 0,00 75,14
 40.27.sterilitātes pārbaude 1 analīze 19,50 0,00 19,50
 40.28.mikrobioloģiskās tīrības noteikšana 1 analīze 58,50 0,00 58,50
 41.Zāļu kvalitātes kontroles analīzes protokola tulkojums un noformēšana angļu valodā 1 protokols 19,50 4,29 23,79
 42.Ārstniecības augu drogu kvalitātes kontrole*
 42.1.identitātes noteikšana  
 42.1.1.ārējās pazīmes (ārstniecības augu drogas) 1 analīze 2,20 0,00 2,20
 42.1.2.mikroskopija (ārstniecības augu drogas) 1 analīze 9,36 0,00 9,36
 42.2.piemaisījumu noteikšana ārstniecības augu drogām 1 analīze 8,19 0,00 8,19
 42.3.kvantitatīvā satura noteikšana        
 42.3.1.ekstraktīvo vielu saturs ārstniecības augu drogās 1 analīze 32,11 0,00 32,11
 42.3.2.ēterisko vielu saturs ārstniecības augu drogās 1 analīze 32,11 0,00 32,11
 42.4.ārstniecības augu drogu sasmalcināšanas pakāpe 1 analīze 4,29 0,00 4,29
 43.Attīrītā ūdens kvalitātes kontrole (aptiekās) 1 paraugs 19,50 4,10 23,60
 44.Titrēto šķīdumu, indikatoru un reaktīvu pagatavošana aptiekām* 1 nosaukums 3,90 0,00 3,90
 45.Ūdens mikrobioloģiskās tīrības kontrole 1 analīze 6,50 1,43 7,93
 46.Izbraukums attīrītā ūdens paraugu atlasei no aptiekām 1 km 0,20 0,04 0,24
 47.Eksperta slēdziena noformēšana pēc oficiālā pieprasījuma* 1 eksperta slēdziens 50,00 0,00 50,00
 48. Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumā vai laboratorijā, kas kvalitātes kontroli veic, pamatojoties uz līgumu*, un ja pārbaude objektā ilgst
 48.1.vienu dienu
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 246,00 0,00 246,00
 48.2.divas dienas
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 312,00 0,00 312,00
 48.3. trīs dienas
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 378,00 0,00 378,00
 48.4. četras dienas
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 444,00 0,00 444,00
 48.5. piecas dienas
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 510,00 0,00 510,00
 49.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, zāļu ražošanas uzņēmumā vai laboratorijā, kas kvalitātes kontroli veic, pamatojoties uz līgumu*, un ja pārbaude objektā ilgst
 49.1.vienu dienu (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 369,00 0,00 369,00
 49.2.divas dienas (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 468,00 0,00 468,00
 49.3.trīs dienas (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 567,00 0,00 567,00
 49.4.četras dienas (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 666,00 0,00 666,00
 49.5.piecas dienas (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 765,00 0,00 765,00
 50.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude, kuru pēc zāļu ražotāja pieprasījuma veic izejvielu ražošanas vai importēšanas uzņēmumā*, un ja pārbaude objektā ilgst
 50.1.vienu dienu
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 305,00 0,00 305,00
50.2.divas dienas
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 381,00 0,00 381,00
50.3.trīs dienas
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 460,00 0,00 460,00
50.4.četras dienas
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 522,00 0,00 522,00
50.5.piecas dienas
(viens inspektors)
 1 zāļu ražošanas uzņēmums 610,00 0,00 610,00
 51.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude, kuru pēc zāļu ražotāja pieprasījuma veic izejvielu ražošanas uzņēmumā*, valstī, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā, un ja pārbaude objektā ilgst
51.1.vienu dienu (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 450,00 0,00 450,00
51.2.divas dienas (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 570,00 0,00 570,00
51.3.trīs dienas (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 690,00 0,00 690,00
51.4.četras dienas (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 780,00 0,00 780,00
51.5.piecas dienas (viens inspektors) 1 zāļu ražošanas uzņēmums 910,00 0,00 910,00
 52.Zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmuma kvalificētas personas izglītības un profesionālās pieredzes novērtēšana par atbilstību normatīvajos aktos par zāļu ražošanu noteiktajām prasībām*1 zāļu ražošanas persona 70,00 0,00 70,00
 53.Zāļu ražošanas uzņēmuma, kas neatrodas Eiropas Savienības dalībvalsts sastāvā, labas ražošanas prakses dokumentu izvērtēšana – iesniegtā ražotnes apraksta un procedūru novērtēšana*1 zāļu ražošanas uzņēmums 150,00 0,00 150,00
 54.Zāļu paraugu atlase testēšanai*1 zāļu paraugs 3,00 0,00 3,00
 55.Atbilstības novērtēšana, labas izplatīšanas prakses nodrošinājuma pārbaude zāļu lieltirgotavā*, ja pārbaude objektā ilgst
 55.1.pusi dienas
(viens inspektors)
1 zāļu lieltirgotava 61,71 0,00 61,71
 55.2.vienu dienu
(viens inspektors)
1 zāļu lieltirgotava 123,41 0,00 123,41
 55.3.divas dienas
(viens inspektors)
1 zāļu lieltirgotava 156,32 0,00 156,32
 56.Dokumentu kopēšana1 lapa 0,13 0,03 0,16
 57.Latvijas zāļu reģistra oficiālais izdevums1 grāmata7,851,659,50
 58.Latvijas zāļu reģistra un zāļu apraksta oficiālais elektroniskais izdevums ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām1 USB zibatmiņas karte4,550,955,50
 59.Zāļu reģistrācijas apliecības izsniegšana*reģistrācijas apliecība50,00 0,00 50,00
 60.Zāļu reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana*reģistrācijas apliecības dublikāts30,00 0,00 30,00
 61.Zāļu labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšana*sertifikāts65,00 0,00 65,00
 62.Produkta sertifikāta izsniegšana*sertifikāts65,00 0,00 65,00
 63.Produkta saīsinātā sertifikāta (farmaceitiskā produkta sertifikāta vai brīvās tirdzniecības sertifikāta) izsniegšana*sertifikāts 40,00 0,00 40,00
 64.Atļauja zāļu klīniskās izpētes veikšanai*atļauja20,00 0,00 20,00
 65.Medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze
 65.1.Latvijā ražotu medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze*
 65.1.1.I klases medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze (izņemot šā pielikuma 65.1.2.apakšpunktā minētās) 1 ekspertīze 90,00 0,00 90,00
 65.1.2.I klases medicīnisko ierīču sterilā iepakojumā un I klases medicīnisko ierīču ar mērīšanas funkciju dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 95,00 0,00 95,00
 65.1.3.II A klases medicīnisko ierīču  dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 100,00 0,00 100,00
 65.1.4.II B klases medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 110,00 0,00 110,00
 65.1.5.III klases medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 120,00 0,00 120,00
 65.1.6.Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 2.pielikuma A saraksta IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 120,00 0,00 120,00
 65.1.7.Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 2.pielikuma B saraksta IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 110,00 0,00 110,00
 65.1.8.IVD (in vitro diagnostika) pašpārbaudes medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 100,00 0,00 100,00
 65.1.9.citu IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 90,00 0,00 90,00
 65.1.10.medicīniskās ierīces ražotāja iesniegtās dokumentācijas un tajā iekļautās informācijas par Latvijā ražotu un jau reģistrētu medicīnisko ierīču tipa paraugu vai ražošanas tehnoloģiju maiņu ekspertīze un Latvijas medicīnisko ierīču datubāzes (LATMED) papildināšana 1 ekspertīze 45,00 0,00 45,00
 65.2.medicīnisko ierīču, kas nav marķētas ar CE marķējumu, kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze*
 65.2.1.I klases medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze (izņemot šā pielikuma 65.2.2.apakšpunktā minētās) 1 ekspertīze 250,00 0,00 250,00
 65.2.2.I klases medicīnisko ierīču sterilā iepakojumā un I klases medicīnisko ierīču ar mērīšanas funkciju kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 280,00 0,00 280,00
 65.2.3.II A klases medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 300,00 0,00 300,00
 65.2.4.II B klases medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 320,00 0,00 320,00
 65.2.5.III klases medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 350,00 0,00 350,00
 65.2.6.Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 2.pielikuma A saraksta IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 350,00 0,00 350,00
 65.2.7.Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 2.pielikuma B saraksta IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 320,00 0,00 320,00
 65.2.8.IVD (in vitro diagnostika) pašpārbaudes medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 300,00 0,00 300,00
 65.2.9.citu IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 250,00 0,00 250,00
 66.Speciāli piegādāto medicīnisko ierīču vai to piederumu dokumentācijas ekspertīze*
 66.1.Latvijā ražotas medicīniskās ierīces, kas nav marķētas ar CE marķējumu un kurām nav veiktas Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" minētās atbilstības novērtēšanas procedūras
 66.1.1.I klases medicīnisko ierīču dokumentācijas vienreizēja ekspertīze (izņemot šā pielikuma 66.1.2.apakšpunktā minētās) 1 ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 66.1.2.I klases medicīnisko ierīču sterilā iepakojumā un I klases medicīnisko ierīču ar mērīšanas funkciju dokumentācijas ekspertīze 1 ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 66.1.3.II A klases medicīnisko ierīču dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 55,00 0,00 55,00
 66.1.4.II B klases medicīnisko ierīču dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 60,00 0,00 60,00
66.1.5.III klases medicīnisko ierīču dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 70,00 0,00 70,00
 66.1.6.Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 2.pielikuma A saraksta IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 70,00 0,00 70,00
 66.1.7.Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 2.pielikuma B saraksta IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 60,00 0,00 60,00
 66.1.8.IVD (in vitro diagnostika) pašpārbaudes medicīnisko ierīču dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 55,00 0,00 55,00
 66.1.9.citu IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 66.2.Medicīniskās ierīces, kas nav marķētas ar CE marķējumu un kurām nav veiktas Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" minētās atbilstības novērtēšanas procedūras (izņemot Latvijā ražotās ierīces)
 66.2.1.I klases medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze (izņemot šā pielikuma 66.2.2.apakšpunktā minētās) 1 ekspertīze 120,00 0,00 120,00
 66.2.2.I klases medicīnisko ierīču sterilā iepakojumā un I klases medicīnisko ierīču ar mērīšanas funkciju kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 140,00 0,00 140,00
 66.2.3.II A klases medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 150,00 0,00 150,00
 66.2.4.II B klases medicīnisko ierīču un to kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 170,00 0,00 170,00
 66.2.5.III klases medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 180,00 0,00 180,00
 66.2.6.Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 2.pielikuma A saraksta IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 180,00 0,00 180,00
 66.2.7.Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 2.pielikuma B saraksta IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 170,00 0,00 170,00
 66.2.8.IVD (in vitro diagnostika) pašpārbaudes medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 150,00 0,00 150,00
 66.2.9.Citu IVD (in vitro diagnostika) medicīnisko ierīču kvalitāti apliecinošas dokumentācijas vienreizēja ekspertīze 1 ekspertīze 120,00 0,00 120,00
 67.Dokumentācijas noformēšana*
 67.1.Medicīniskās ierīces reģistrācijas apliecības apliecinājuma izsniegšanareģistrācijas apliecības apliecinājums 20,00 0,00 20,00
 67.2.Medicīniskās ierīces reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanareģistrācijas apliecības dublikāts 10,00 0,00 10,00
 67.3.Medicīniskās ierīces reģistrācijas apliecības izsniegšana reģistrācijas apliecība 50,00 0,00 50,00
 67.4.Atļaujas izsniegšana speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanai apgrozībā atļauja 20,00 0,00 20,00
 67.5.Atļaujas dublikāta izsniegšana speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanai apgrozībā atļaujas dublikāts 10,00 0,00 10,00
 68.Gada maksa par Latvijas medicīnisko ierīču datubāzes (LATMED) 1. un 2.drošības grupas medicīnisko ierīču reģistra lietošanu* 1 gada abonements 50,00 0,00 50,00
 69.Cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas vietas un audu, šūnu un orgānu izmantošanas vietas atbilstības novērtēšana un dokumentācijas noformēšana*
 69.1. asins kabineta, asins sagatavošanas nodaļas un centra atbilstības novērtēšana un sertifikāta izsniegšana sertifikāts 450,00 0,00 450,00
 69.1.1. asins kabineta, asins sagatavošanas nodaļas un centra darbības nosacījumu izmaiņu dokumentācijas izvērtēšana 1 ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 69.1.2.asins kabineta, asins sagatavošanas nodaļas un centra atbilstības sertifikāta dublikāta izsniegšana sertifikāta dublikāts 10,000,0010,00
69.2.audu, šūnu vai orgānu izmantošanas vietas atbilstības novērtēšana un atļaujas izsniegšana atļauja 450,00 0,00 450,00
 69.2.1.audu, šūnu un orgānu ieguves un uzglabāšanas centra darbības un darbību standartprocedūru izmaiņu dokumentācijas izvērtēšana 1 ekspertīze 50,00 0,00 50,00
 69.2.2.audu, šūnu un orgānu izmantošanas atļaujas dublikāta izsniegšanaatļaujas dublikāts10,000,0010,00
 70.Audu, šūnu, orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanas vietas atbilstības novērtēšana akreditētas medicīnas studiju programmas īstenošanai augstskolā un dokumentācijas noformēšana*
 70.1.audu, šūnu, orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanas vietas atbilstības novērtēšana un atļaujas izsniegšana atļauja450,000,00450,00
 70.2.audu, šūnu, orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanas vietas darbības un darbību standartprocedūru izmaiņu dokumentācijas izvērtēšana 1 ekspertīze50,000,0050,00
 70.3.audu, šūnu, orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanas atļaujas dublikāta izsniegšana atļaujas dublikāts10,000,0010,00
 71.Medicīnisko ierīču klīniskās izpētes dokumentācijas ekspertīze * 1 ekspertīze 1 000,00 0,00 1 000,00
 72.Iesniegtās dokumentācijas ekspertīze, lai saņemtu atļauju grozījumiem medicīnisko ierīču klīniskajā izpētē* 1 ekspertīze 600,00 0,00 600,00
 73.Medicīnisko ierīču klīniskās izpētes atļaujas darbības atjaunošana pēc atļaujas darbības apturēšanas* 1 ekspertīze 600,00 0,00 600,00
 74.Atļaujas izsniegšana medicīnisko ierīču klīniskās izpētes veikšanai* atļauja 20,00 0,00 20,00

Piezīmes. 

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2. ** Zāļu valsts aģentūra:

2.1. sniedz atlaidi 70 % apmērā no noteiktās summas reģistrētu zāļu izmaiņas izvērtēšanā katram turpmākajam zāļu reģistrācijas numuram, kas iekļauts izmaiņu grupā vienas izmaiņas ietvaros, ja izmaiņu pieprasījums iesniegts vienlaikus vienā iesniegumā;

2.2. sniedz atlaidi 70 % apmērā no noteiktās summas reģistrētu zāļu izmaiņas izvērtēšanā katram turpmākajam zāļu reģistrācijas numuram vienas izmaiņas ietvaros, ja izmaiņu pieprasījums iesniegts vienlaikus vienā iesniegumā;

2.3. samaksu par tādām savstarpēji saistītām izmaiņām, kas nepārprotami izriet no pamata izmaiņas, kas iesniegta saskaņā ar šā pielikuma 4. vai 11.punktu, nepiemēro, ja izmaiņu pieprasījums iesniegts vienlaikus vienā iesniegumā un ir norādīta saistība starp visām izrietošajām izmaiņām.

Veselības ministre I.Circene
14.02.2013