Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.688

Rīgā 2012.gada 9.oktobrī (prot. Nr.56 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
programmu vadības likuma

24.panta otrās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 129.nr.; 2011, 190.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Valsts budžeta līdzekļus programmu projektu īstenošanai var pieprasīt šādi finansējuma saņēmēji, ja plānotā valsts budžeta līdzekļu piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē:

2.1. pašvaldības un to izveidotās iestādes;

2.2. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas (tai skaitā plānošanas reģioni) un to izveidotās iestādes;

2.3. biedrības un nodibinājumi;

2.4. pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības;

2.5. valsts budžeta iestādes."

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Uz valsts budžeta finansējumu piecu procentu apmērā šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto programmu projektu īstenošanai var pieteikties šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji."

3. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Uz valsts budžeta finansējumu 10 procentu apmērā šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto programmu projektu īstenošanai, kas saistīti ar robežšķērsošanas vietu attīstību, var pieteikties šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji, kurus ir pilnvarojusi attiecīgā nozares ministrija."

4. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Uz valsts budžeta finansējumu līdz 100 procentiem šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto programmu projektu īstenošanai var pieteikties šo noteikumu 2.2. un 2.5.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumiem Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus"."

5. Izteikt 7.1. un 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - līdz 85 procentiem;

7.2. Latvijas puses finansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - ne mazāk kā 15 procentu, tai skaitā:

7.2.1. valsts budžeta līdzekļi - pieci procenti;

7.2.2. programmu finansējuma saņēmēja līdzekļi - ne mazāk kā 10 procentu."

6. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šo noteikumu 3.4., 3.5. un 3.7.apakšpunktā minēto programmu projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību budžeta līdzekļiem un pārējo programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ievērojot šādas projektu finansēšanas avotu proporcijas:

8.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - līdz 85 procentiem;

8.2. līdzekļi, ko nodrošina programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - ne mazāk kā 15 procentu."

7. Izteikt 9.1. un 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - līdz 80 procentiem;

9.2. līdzekļi, ko nodrošina programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - ne mazāk kā 20 procentu."

8. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Šo noteikumu 4.punktā minēto programmu projektus finansē no Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību budžeta līdzekļiem un pārējo programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ievērojot šādas projektu finansēšanas avotu proporcijas:

10.1. Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - līdz 90 procentiem;

10.2. Latvijas puses finansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - ne mazāk kā 10 procentu, tai skaitā:

10.2.1. valsts budžeta līdzekļi - pieci procenti;

10.2.2. līdzekļi, ko nodrošina programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, - ne mazāk kā pieci procenti;

10.3. šo noteikumu 5.1 punktā minētajā gadījumā Latvijas puses finansējumu projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, veido valsts budžeta līdzekļi 10 procentu apmērā."

9. Papildināt I nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja šo noteikumu 3.punktā minēto programmu pieejamais finansējums nav pietiekams projekta īstenošanai pilnā apmērā, kā rezultātā šo noteikumu 2.2. un 2.5.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji pārsniedz projekta daļai noteikto valsts nacionālā finansējuma minimālo proporciju vairāk nekā par pieciem procentiem, lēmumu par papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets."

10. Papildināt 22., 26., 27.punktu un 28.2., 28.3., 28.4.apakšpunktu aiz vārdiem "pirmā līmeņa finanšu kontroles" ar vārdiem "vai izdevumu atbilstības pārbaudes".

11. Aizstāt 28.5.apakšpunktā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

12.10.2012