Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.321

Rīgā 2012.gada 11.jūlijā (prot. Nr.39 10.§)

Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam

1. Izdarīt Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam (atbalstītas ar Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam") šādus grozījumus:

1.1. papildināt sadaļu "Saīsinājumi" aiz vārdiem "Tieslietu ministrija" ar šādu tekstu:

"VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija"

1.2. izteikt sadaļas "Ievads" trešās rindkopas piekto teikumu šādā redakcijā:

"Pamatojoties uz pamatnostādnēm, ir plānots izstrādāt Jaunatnes politikas valsts programmu 2009.-2013.gadam un rīcības plānu Jaunatnes politikas pamatnostādņu īstenošanai 2014.-2016.gadam un 2017.-2018.gadam, kuros tiks paredzēti konkrēti pasākumi pamatnostādnēs noteiktā mērķa, apakšmērķu un uzdevumu īstenošanai.";

1.3. izteikt VI sadaļas otro rindkopu šādā redakcijā:

"Tā kā detalizēti pasākumi rīcības virzienu ietvaros tiks identificēti Jaunatnes politikas valsts programmā 2009.-2013.gadam un rīcības plānā Jaunatnes politikas pamatnostādņu īstenošanai 2014.-2016.gadam un 2017.-2018.gadam, turpmāk minēti būtiskākie rezultāti un rezultatīvie rādītāji.";

1.4. aizstāt 6.1.1. un 6.1.3.nodaļas tabulā saīsinājumu "RAPLM" ar saīsinājumu "VARAM";

1.5. izteikt VII sadaļas pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamais finansējums būs atkarīgs no VIII sadaļā "Turpmākā rīcība" minētajā Jaunatnes politikas valsts programmā un rīcības plānos Jaunatnes politikas pamatnostādņu īstenošanai paredzētajiem pasākumiem, kā arī attiecīgo ministriju plānotajiem izdevumiem, lai risinātu to kompetencē esošos uzdevumus un identificētās problēmas.";

1.6. izteikt VIII sadaļas tabulu šādā redakcijā:

"Nr.p.k.

Rīcības raksturojums

Izpildes termiņš

1. Pamatnostādnes apstiprina MK 2009.gads
2. IZM izstrādā Jaunatnes politikas valsts programmu pamatnostādņu īstenošanai piecu gadu periodam un virza to apstiprināšanai MK 2009.gada aprīlis
3. IZM izstrādā rīcības plānu Jaunatnes politikas pamatnostādņu īstenošanai triju gadu periodam 2014.gada maijs
4. IZM izstrādā rīcības plānu Jaunatnes politikas pamatnostādņu īstenošanai nākamo divu gadu periodam 2016.gada aprīlis
5. IZM koordinē un atbildīgās un iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši kompetencei īsteno Jaunatnes politikas valsts programmu un rīcības plānus 2009.-2013.gads

2014.-2016.gads

2017.-2018.gads

6. IZM koordinē ar pamatnostādņu īstenošanu saistīto jauno politikas iniciatīvu finansēšanas pieteikumu izstrādi atbilstoši apstiprinātajām prioritātēm 2009.-2018.gads, patstāvīgi
7. IZM sniedz pārskata ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanu vidus posmā 2014.gada maijs"

2. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

11.07.2012