Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

Izdarīt Fizisko personu datu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2002, 23.nr.; 2007, 3., 8.nr.; 2008, 7.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "Latvijas nacionālā arhīva fonda" ar vārdiem "nacionālā dokumentārā mantojuma".

2. Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus "Latvijas nacionālā arhīva fonda" ar vārdiem "nacionālā dokumentārā mantojuma".

3. Izteikt 11.panta 8.punktu šādā redakcijā:

"8) personas datu apstrāde ir nepieciešama nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai, un to veic Latvijas Nacionālais arhīvs un akreditēts privātais arhīvs;".

4. Aizstāt 15.panta pirmajā daļā vārdus "un krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās" ar vārdiem "un krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi".

5. Aizstāt 17.pantā vārdus "Latvijas nacionālā arhīva fonda" ar vārdiem "nacionālā dokumentārā mantojuma".

6. Papildināt likumu ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1 nodaļa
Datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi Eirojustā un Eiropas Policijas birojā

20.1 pants. Datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu Datu valsts inspekcijai par savu personas datu apstrādi vai par savu personas datu apstrādes pārbaudi Eirojustā vai Eiropas Policijas birojā.

20.2 pants. Datu valsts inspekcija, saņemot šā likuma 20.1 pantā minēto pieprasījumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas dienas pārsūta pieprasījumu attiecīgi Eirojustam vai Eiropas Policijas birojam izskatīšanai un informē par to datu subjektu."

7. Izteikt 21.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) dokumentu un arhīva pārvaldībai saskaņā ar Arhīvu likumu;".

8. Izslēgt 29.panta trešās daļas 5.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 21.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 4.jūlijā

18.07.2012