Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.116

Rīgā 2012.gada 21.februārī (prot. Nr.10 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 45.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 22.nr.; 2011, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Iekšlietu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts policija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 8.1.3.apakšpunktā vārdus "apstāšanās iespējas" ar vārdiem "apstāšanās vietas, kurās skaidras naudas inkasācijas laikā netiks ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības".

3. Izteikt 8.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.4. apsardzes komersanta izziņu, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē, paredzētais inkasācijas pakalpojumu sniegšanas apjoms, paredzētie transportlīdzekļa braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās vietas, kurās skaidras naudas inkasācijas laikā netiks ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības."

4. Aizstāt 17.punkta ievaddaļā vārdu "Ministrija" ar vārdu "Iestāde".

5. Papildināt 17.7.apakšpunktu aiz vārda "veikšanai" ar vārdiem "vai pasta komersantam ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus".

6. Aizstāt 18.punkta ievaddaļā vārdu "ministrijai" ar vārdu "iestādei".

7. Papildināt 18.3.apakšpunktu aiz vārda "komercdarbība" ar vārdiem "vai pasta komersantam ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus".

8. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ja komercdarbības veikšanai izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību atjauno vai pasta komersantam atjauno tiesības sniegt pasta pakalpojumus, caurlaidi var pieprasīt saskaņā ar šo noteikumu prasībām."

9. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Iekšlietu ministrijas 2012.gadā izsniegtās caurlaides ir derīgas līdz 2012.gada 31.decembrim."

10. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra
noteikumiem Nr.61

Pieprasījums transportlīdzekļa speciālās caurlaides saņemšanai

Lūdzu izsniegt transportlīdzekļa speciālo caurlaidi (speciālās caurlaides), lai nodrošinātu darba uzdevumu pildīšanu (atbilstošo atzīmēt ar x):

pasta sūtījumu saņemšana, nodošana un pasta sūtījumu pārvadājumu drošības nodrošināšana

skaidras naudas inkasācija

1. Caurlaides (caurlaižu) pieprasītājs

 

(komersanta/iestādes nosaukums)

 

2. Komersanta/iestādes reģistrācijas numurs
Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
 

3. Komersanta/iestādes juridiskā adrese  
pasta adrese  

4. Tālrunis _______________ fakss ______________ e-pasts _________________________

5. Komercsabiedrības/iestādes vadītājs:  
amats  
vārds, uzvārds

6. Komercdarbības veikšanai izsniegta speciālā atļauja (licence)

 

(nosaukums, numurs, izdošanas datums)

7. Papildu ziņas (pēc komersanta/iestādes ieskatiem)

 

8. Pievienoto dokumentu saraksts (atbilstošo atzīmēt ar x):

8.1. visiem caurlaižu pieprasītājiem:

 īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo pasta sūtījumu pārvadāšanai un inkasācijai izmantojamie transportlīdzekļi (norādīt tabulā minēto informāciju un pievienot nomas līguma kopijas (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis tiek nomāts):

Nr.
p.k.

Transportlīdzekļa nosaukums

Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs

Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs

       
       
       

8.2. pasta komersantiem:

8.2.1. informācija par pasta komersanta iepriekšējā darbības gadā veikto pasta pakalpojumu apjomu (ja komersants jau darbojas) vai plānotās darbības aprakstu (ja komersants sāk darbību)

8.2.2. informācija par sniedzamajiem (plānotajiem) pakalpojumiem un ģeogrāfisko teritoriju, kurā sniegts katrs konkrētais pakalpojums

8.3. inkasentiem:

8.3.1. vienošanās ar komersantu par skaidras naudas inkasāciju un nogādāšanu

8.3.2. kredītiestādes izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādes filiālēs, šo filiāļu adreses, paredzētie transportlīdzekļu braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās vietas, kurās skaidras naudas inkasācijas laikā netiks ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības

8.3.3. apsardzes komersanta izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē, paredzētais inkasācijas pakalpojumu sniegšanas apjoms, paredzētie transportlīdzekļa braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās vietas, kurās skaidras naudas inkasācijas laikā netiks ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības

Pielikumā ____________ dokumenti

Pieprasījuma iesniegšanas datums* _______________________________ Z.v.*

Pieprasījumu iesniedza  
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "Z.v." un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

25.02.2012