Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.776

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 44.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 25., 89.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.3.apakšpunkta ievaddaļā skaitli un vārdu "461 837 lati" ar skaitli un vārdu "437 560 latu".

2. Aizstāt 2.3.1.apakšpunktā skaitli "95 000" ar skaitli "135 000".

3. Aizstāt 2.3.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "237 057 lati" ar skaitli un vārdu "172 780 latu".

4. Aizstāt 2.4.apakšpunktā skaitli "156 000" ar skaitli "170 400".

5. Aizstāt 2.6.apakšpunkta ievaddaļā skaitli "199 000" ar skaitli "204 330".

6. Aizstāt 2.6.2.apakšpunktā skaitli "7 000" ar skaitli "12 330".

7. Aizstāt 2.7.apakšpunkta ievaddaļā skaitli un vārdu "2 200 000 latu" ar skaitli un vārdu "2 152 347 lati".

8. Aizstāt 2.7.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "1 600 000 latu" ar skaitli un vārdu "1 599 356 lati".

9. Aizstāt 2.7.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "300 000 latu" ar skaitli un vārdu "256 171 lats".

10. Aizstāt 2.7.3.apakšpunktā skaitli "300 000" ar skaitli "296 820".

11. Aizstāt 2.8.apakšpunktā skaitli "515 242" ar skaitli "567 442".

12. Izteikt 1.pielikuma 68.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.1. no 2011.gada 15. līdz 30.oktobrim - iesniegumu (39.tabula);".

13. Aizstāt 1.pielikuma 69.punkta ievaddaļā skaitli "20 000" ar skaitli "24 300".

14. Izteikt 1.pielikuma 84.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"84.1. no 2011.gada 15. līdz 30.oktobrim - iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;".

15. Aizstāt 1.pielikuma 90.1.2.apakšpunktā skaitli "10" ar skaitli "17".

16. Papildināt 1.pielikuma 49.tabulu aiz vārda "individuālo" ar vārdiem "vai grupas".

17. Izteikt 3.pielikuma I daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts paredzēts, lai:

2.1. turpinātu pārejošos pētījumus (sākti 2007., 2008. un 2009.gadā), kas nepieciešami nozaru attīstībai un integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai (1.tabula);

2.2. aktualizētu un izstrādātu Latvijā audzētu cūku liemeņu klasifikācijas metodi un liesās gaļas satura aprēķina formulu."

18. Papildināt 3.pielikuma I daļu ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Lai nodrošinātu šā pielikuma 2.2.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanu:

10.1 1. biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūcija, kas ir reģistrējusies Zinātnisko institūciju reģistrā, līdz 2011.gada 30.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu par projektu "Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai" (2.1 tabula);

10.1 2. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātnisko institūciju. Līgumā paredz avansa maksājumu līdz 50 procentiem no kopējās projekta summas, bet ne vairāk kā 40 000 latu.

10.2 Līdz 2012.gada 1.maijam biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūcija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

10.2 1. ar Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociāciju un Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotus vismaz divu cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu izstrādes aprakstus;

10.2 2. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šā pielikuma 2.1 tabulas 5.punktā minētajām izmaksu pozīcijām."

19. Izteikt 4.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalstu piešķir Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam (turpmāk - institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk - kopstends) un līdzfinansējuma piešķiršanai pretendentiem dalībai kopstendā (izņemot starptautisko lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādi "Internationale Grüne Woche Berlin - 2012") laikposmā no 2011.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.janvārim."

20. Papildināt 4.pielikumu ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Institūts veic sabiedrisko aptauju par populārākajiem pārtikas produktiem, kas reprezentē Latviju, kā arī nodrošina sabiedriskajā aptaujā noteikto pārtikas produktu prezentēšanu starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādes "Internationale Grüne Woche Berlin - 2012" kopstendā.

7.2 Institūts pēc sabiedriskās aptaujas rezultātu apkopošanas atbilstoši precizē šā pielikuma 3.2.1.3.apakšpunktā minēto izdevumu tāmes pozīciju, norādot šā pielikuma 7.1 punktā minētā pārtikas produkta nosaukumu, ražotāju un izmaksas, kas saistītas ar produktu iegādi. Sagatavotos precizējumus institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2011.gada 30.novembrim."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

13.10.2011