Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.769

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 11., 115.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 9.punktu aiz vārda "iesniegumu" ar vārdiem "vienas kārtas ietvaros".

2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Vienas kārtas ietvaros vienam projekta iesniegumam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 7000 latu. Vienai dzīvojamai mājai kopējais saņemtais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz
7000 latu."

3. Aizstāt 14.punktā vārdus "Konkursa ietvaros" ar vārdiem "Vienas kārtas ietvaros".

4. Papildināt 28.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām, publicējot sludinājumu par projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietojot to atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē."

5. Izteikt 36.1. un 36.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1. sākot vērtēšanu, vispirms tiek vērtēta projekta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem neprecizējamajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no neprecizējamajiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

36.2. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem neprecizējamajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem precizējamajiem kritērijiem."

6. Papildināt noteikumus ar 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Grozījumi šo noteikumu 9., 13. un 14.punktā, kā arī 4.pielikuma 1.7., 3.8.2. un 3.8.3.apakšpunktā, kas precizē vienam projekta iesniegumam un vienai dzīvojamai mājai maksimāli pieejamo finanšu instrumenta finansējumu, ir piemērojami projekta iesniegumiem, kas iesniegti pēc konkursa otrās kārtas izsludināšanas dienas."

7. Aizstāt 4.pielikuma 1.7.apakšpunktā vārdus "par vienu un to pašu" ar vārdiem "vienas kārtas ietvaros par vienu un to pašu".

8. Aizstāt 4.pielikuma 3.8.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "nepārsniedz 7000 latu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām" ar vārdiem un skaitli "atbilst noteikumu 13.punktā minētajām prasībām".

9. Aizstāt 4.pielikuma 3.8.3.apakšpunktā vārdus "konkursa ietvaros" ar vārdiem "vienas kārtas ietvaros".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

12.10.2011