Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.737

Rīgā 2011.gada 27.septembrī (prot. Nr.55 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 84.panta otro daļu un
104.panta piekto daļu un Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 5.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.punktā skaitli "22";

1.2. izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību administratīvajās lietās:";

1.3. svītrot 8.1.apakšpunktu;

1.4. svītrot IV nodaļu;

1.5. papildināt noteikumus ar 28.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.1 par tāda dokumenta sastādīšanu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums (izņemot šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4. un 28.5.apakšpunktā minētos gadījumus)) - 18 latu;";

1.6. svītrot 28.6.apakšpunktā vārdus "(publiskās apsūdzības lietā)";

1.7. svītrot 28.7.apakšpunktā vārdus "(publiskās vai privātās apsūdzības lietā)";

1.8. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.2.1, 28.3., 28.4. un 28.5.apakšpunktā minētais samaksas apmērs ietver juridiskās palīdzības sniedzēja juridisko konsultāciju, sastādot procesuālo dokumentu. Ja šo noteikumu 28.2.1, 28.3., 28.4. vai 28.5.apakšpunktā minētais dokuments sastādīts divām vai vairāk personām, samaksa tiek veikta par viena dokumenta sastādīšanu.";

1.9. svītrot 35. un 36.punkta ievaddaļā skaitli "22.1.";

1.10. papildināt 38.punktu aiz vārda "lietā" ar vārdiem "apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros";

1.11. papildināt noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Pārsūdzēšanas procesa ietvaros administratīvajā lietā par lēmumu par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmumu par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu administrācija Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā gadījumā sedz ar tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem saistītos izdevumus atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.";

1.12. svītrot 40.punktā skaitļus un vārdus "22.1. un 22.2.apakšpunktā";

1.13. papildināt 42. un 43.punktu aiz skaitļa "28.2." ar skaitli "28.2.1";

1.14. aizstāt 52. un 53.punktā skaitļus un vārdus "9., 22. un 28.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "9. un 28.punktā";

1.15. svītrot 61.punkta ievaddaļā skaitļus "22.1., 22.2.";

1.16. svītrot 61.1. un 61.2.apakšpunktu;

1.17. papildināt noteikumus ar 61.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3.1 par šo noteikumu 28.2.1 apakšpunktā minēto juridisko palīdzību - 10 latu;";

1.18. papildināt noteikumus ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Tiesvedībā esošajās privātās apsūdzības lietās valsts nodrošina juridisko palīdzību tādā apjomā un juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina samaksu un atlīdzināmos izdevumus tādā apmērā un kārtībā, kādu noteica tiesiskais regulējums, kas bija spēkā līdz 2011.gada 30.septembrim.";

1.19. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1493

Paziņojums par Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma izpildi


1.20. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā


2. Šo noteikumu 1.2., 1.10. un 1.11.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 23.decembrī.

3. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra
pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs