Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/19

Rīgā 2011.gada 17.augustā (prot.Nr.29, 12.p.)

Vispārējās atļaujas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 34. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Vispārējās atļaujas noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka vispārējās atļaujas nosacījumus, kas ir saistoši elektronisko sakaru komersantam.

2. Elektronisko sakaru komersants, uzsākot elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu, iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - Regulators) par katra konkrētā elektronisko sakaru tīkla vai elektronisko sakaru pakalpojuma veida, kas noteikts Regulatora publicētajā elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstā (turpmāk - Saraksts), informāciju par nodrošināmajiem elektronisko sakaru tīkliem un sniedzamajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem konkrētā teritorijā (1.pielikums).

3. Ja elektronisko sakaru komersants pārtrauc visiem lietotājiem nodrošināt kādu no elektronisko sakaru tīkliem vai sniegt kādu no elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas paredzēti Sarakstā, elektronisko sakaru komersants iesniedz informāciju par nodrošināmajiem elektronisko sakaru tīkliem un sniedzamajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem konkrētā teritorijā (1.pielikums) šādos termiņos:

3.1. ne vēlāk kā 30 dienas pirms elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas izbeigšanas vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas, ja tas notiek plānoti;

3.2. ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc elektronisko sakaru tīkla nodrošinājuma izbeigšanas vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas citos gadījumos.

4. Regulators izslēdz elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersantu saraksta pēc elektronisko sakaru komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas, ja elektronisko sakaru komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju.

II. Kopējie nosacījumi

5. Elektronisko sakaru komersants sniedz Regulatoram informāciju normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

6. Elektronisko sakaru komersants pēc Regulatora pieprasījuma sniedz informāciju, kas nepieciešama Regulatora funkciju izpildei vai vispārējās atļaujas nosacījumu izpildes uzraudzībai.

7. Elektronisko sakaru komersants veic iemaksas universālā pakalpojuma finansēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

8. Elektronisko sakaru komersants maksā ikgadējo valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

9. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības datu aizsardzībai elektronisko sakaru nozarē.

10. Elektronisko sakaru komersants, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, neizpauž ziņas par lietotāju bez viņa rakstveidā izteiktas piekrišanas, kā arī neizpauž ziņas par informāciju, kuru pārraida vai kura ir pārraidīta, izmantojot elektronisko sakaru tīklu, vai kuru var iegūt, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumus.

11. Elektronisko sakaru komersants, būvējot un ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, ievēro būvniecības un ierīkošanas reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

12. Elektronisko sakaru komersants, nodrošinot elektronisko sakaru tīklu vai sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, ievēro normatīvajos aktos noteiktās vides, administratīvās teritorijas plānošanas prasības.

13. Elektronisko sakaru komersants rakstiski vienojas ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai viņa pilnvarotu personu par kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanta darbinieki var piekļūt elektronisko sakaru tīklam, kas atrodas attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par kārtību, kādā puses apmainās ar nepieciešamo informāciju.

14. Elektronisko sakaru komersanti savstarpēji vienojas par tehniskajiem nosacījumiem, finanšu garantijām un atlīdzību par kopīgā izmantošanā nodotās infrastruktūras darbības nodrošināšanu.

15. Ārkārtas situācijās elektronisko sakaru komersantam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tehnisko iespēju robežās turpinātu nodrošināt elektronisko sakaru tīklu vai sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu, ievērojot vispārējās atļaujas nosacījumus un normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektronisko sakaru komersants, kurš sniedz balss telefonijas pakalpojumus, ārkārtas situāciju gadījumā tehnisko iespēju robežās veic darbības saistībā ar elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojuma nodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gāzes avārijas dienestam, Jūras meklēšanas un glābšanas dienestam, numura "112" dienestam un valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī iedzīvotāju informēšanu ārkārtas situācijās.

16. Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru tīkla iekārtu kārtējo plānoto tehnisko apkopi veic pēc iespējas mazākās slodzes stundās.

17. Elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru tīkla iekārtu darbību, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos elektromagnētiskā starojuma ietekmes ierobežojumus.

18. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par elektromagnētiskā starojuma ietekmes ierobežošanas pasākumiem.

19. Elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru tīkla iekārtu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām.

20. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par radiosakaru tīklu vai radioiekārtu uzstādīšanu un lietošanu.

21. Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības komercdarbībai bez Regulatora piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanas, izmantot radiofrekvenču spektra joslas, kuras noteiktas koplietojamo radiofrekvenču spektra atļaujā.

22. Operatoram ir tiesības nodrošināt elektronisko sakaru tīkla aizsardzību pret neautorizētu piekļuvi.

23. Operatoram ir tiesības pārtraukt elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu galalietotājam, kas izmanto neautorizētu piekļuvi šī operatora elektronisko sakaru tīklam vai bez operatora piekrišanas lieto galalietotāja pieslēgumu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē.

24. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktos nelikumīga satura informācijas pārraidīšanas ierobežojumus.

25. Elektronisko sakaru komersants neveicina piekļuvi informācijai, kuras izplatīšana internetā ir aizliegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pēc lietotāja pieprasījuma interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējs nodrošina informāciju par iespēju izmantot programmu (filtru), kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošina satura filtra uzstādīšanu, ja abonents un elektronisko sakaru komersants par to savstarpēji vienojušies.

26. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz publiskos datu un elektronisko ziņojumu pārraides vai publiskos interneta piekļuves pakalpojumus ar īslaicīgu pārraidītās informācijas uzglabāšanu, un ja tas tiek veikts vienīgi informācijas pārraidīšanas nolūkā ar noteikumu, ka informācija netiek uzglabāta ilgāk par informācijas pārraidīšanai nepieciešamo laiku, ir atbildīgs par pārraidītās informācijas saturu šādos gadījumos:

26.1. ja elektronisko sakaru komersants ierosina informācijas pārraidi, vai;

26.2. ja elektronisko sakaru komersants izvēlas pārraidāmās informācijas saņēmēju, vai;

26.3. ja elektronisko sakaru komersants izvēlas vai pārveido pārraidāmo informāciju.

27. Elektronisko sakaru komersantam, izņemot šo noteikumu 26.punktā noteiktos gadījumus, nav pienākums pārraudzīt informācijas saturu, ko tas pārraida, kā arī nav pienākums meklēt faktus un apstākļus, kas norāda uz nelikumīga satura informācijas pārraidi.

28. Elektronisko sakaru komersants ievēro obligāti piemērojamos Latvijas Republikas nacionālos standartus, kā arī Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicētajā standartu vai specifikāciju sarakstā noteiktos obligāti piemērojamos standartus.

III. Specifiskie patērētāju tiesību aizsardzības nosacījumi

29. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesību aizsardzības prasības.

30. Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ar abonentu iekļauj Elektronisko sakaru likumā noteikto informāciju.

31. Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ar abonentu iekļauj šādas specifiskas patērētāju tiesību aizsardzības prasības:

31.1. informācija par trešās personas sniegto pakalpojumu iespējamu iekļaušanu rēķinā, ja maksu par šādiem pakalpojumiem iekļauj abonenta rēķinā;

31.2. abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi, kurus, ja elektronisko sakaru komersants nenodrošina, abonentam ir tiesības saņemt kompensāciju vai samazinātu abonēšanas maksu, un kas ietver vismaz šādas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības:

31.2.1. balss telefonijas pakalpojumiem fiksētajā telefonu tīklā, minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, kas noteikta izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.8621, un bojājumu novēršanas laiks savā fiksētajā telefonu tīklā.

31.2.2. balss telefonijas pakalpojumiem mobilajā telefonu tīklā, minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862 un maksimālais īsziņas piegādes laiks savā mobilajā telefonu tīklā;

31.2.3. publiskā interneta piekļuves pakalpojumam:

31.2.3.1. garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes) posmā no galalietotāja pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam, kā arī pakalpojuma pieejamība un bojājumu novēršanas laiks;

31.2.3.2. garantēto pieslēguma ātrumu norāda līdzās maksimālajam pieslēguma ātrumam, ja tas elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā norādīts;

31.2.3.3. elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā, kas noslēgts ar patērētāju, garantēto pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes) norāda ne zemāku kā 20% no elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā norādītā maksimālā pieslēguma ātruma;

31.2.3.4. platjoslas interneta piekļuves pakalpojumam, kas sniegts mobilajā elektronisko sakaru tīklā, var norādīt garantēto pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes), kas nav zemāks kā platjoslas pieslēguma ātruma zemākā robeža;

31.2.3.5. šaurjoslas interneta piekļuves pakalpojumam, kas sniegts mobilajā elektronisko sakaru tīklā, var norādīt garantēto pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes), kas nav zemāks par 9.6 kilobitiem sekundē;

31.2.4. televīzijas programmu pārraides pakalpojumam, bojājumu novēršanas laiks un minimālā attēla kvalitātes vērtība atbilstoši televīzijas programmu pārraides pakalpojuma kvalitātes piecu ballu novērtēšanas sistēmai (2.pielikums);

31.2.5. par elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojumu kvalitātes parametriem, kas nav minēti šo noteikumu 31.2.1.-.31.2.4.punktos, elektronisko sakaru komersants savstarpēji vienojas ar abonentu elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā.

31.3. nosacījums par abonenta iespēju izvēlēties saņemt bez maksas detalizētu rēķinu;

31.4. informācija par elektronisko sakaru komersanta sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru (kvalitātes deklarāciju) un tarifu publisku pieejamību.

32. Ja elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ar abonentu ir noteicis maksas ierobežojumu (kredītlimits), tad elektronisko sakaru komersants nodrošina abonenta brīdināšanu, ja ir sasniegts elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā noteiktais maksas ierobežojums.

33. Ja elektronisko sakaru komersants ar galalietotāju neslēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu rakstveidā:

33.1. elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja identifikāciju;

33.2. elektronisko sakaru komersants nodrošina sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksta, elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumu, elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru (kvalitātes deklarāciju), elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu un informācijas par strīdu izšķiršanas un galalietotāja pretenziju iesniegšanas kārtību publisku pieejamību.

34. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvos aktos noteiktās prasības, lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu personām ar invaliditāti un publisko specifisku informāciju par pieejamiem pakalpojumiem un iekārtām, kas paredzētas personām ar invaliditāti.

35. Elektronisko sakaru komersants sava elektronisko sakaru tīkla darbību lietotājiem nodrošina 24 stundas diennaktī, ja elektronisko sakaru komersants un lietotājs rakstiski nevienojas citādi.

36. Elektronisko sakaru komersants nodrošina galalietotājiem iespēju bez maksas 24 stundas diennaktī sazināties ar palīdzības dienestu, lai pieteiktu elektronisko sakaru tīkla bojājumus vai elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanas traucējumus, kā arī nodrošina informāciju par šo palīdzības dienestu.

37. Elektronisko sakaru komersants reģistrē palīdzības dienestā saņemto lietotāja pieteikumu par elektronisko sakaru tīklu bojājumu, elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu neprecīziem rēķiniem, izņemot gadījumus, kad pieteikums jau ir reģistrēts elektronisko sakaru tīkla avārijas dēļ.

IV. Specifiskie nosacījumi starpsavienojuma pakalpojuma sniedzējam

38. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību, operatoram ir tiesības un, ja to pieprasa cits elektronisko sakaru komersants, arī pienākums vest sarunas par piekļuvi elektronisko sakaru tīklam vai starpsavienojumu izveidi un slēgt piekļuves vai starpsavienojuma līgumu. Starpsavienojuma līgumu noformē trijos eksemplāros, un desmit darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas tā vienu eksemplāru iesniedz Regulatoram.

39. Elektronisko sakaru komersants veic starpsavienojumu, ievērojot vismaz šādas prasības:

39.1. nodrošina sava elektronisko sakaru tīkla identifikāciju - starptautiskā signalizācijas vai nacionālā signalizācijas punkta koda identifikāciju;

39.2. nodrošina sava elektronisko sakaru tīkla izsaucošā numura identifikāciju un pārraidi visiem izsaukumiem uz cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklu;

39.3. nodrošina nemainīta izsaucošā numura pārraidi sava elektronisko sakaru tīkla ietvaros un pārraidi uz citu elektronisko sakaru tīklu;

39.4 neaizstāj izsaucošo numuru, kas saņemts pareizā formātā no cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīkla, ar citu numuru vai neierobežo tā pārraidi;

39.5. nodrošina nemainīta izsaucošā numura pārraidi pāradresācijas gadījumā visos elektronisko sakaru tīkla savienojuma posmos, ja tas tiek saņemts pareizā formātā no cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīkla;

39.6. aizstāj izsaucošo numuru, kas nav saņemts pareizā formātā no citas valsts elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīkla, ar citu numuru, izmantojot numerācijas resursus, kas piešķirti lietošanā šim elektronisko sakaru komersantam vai ierobežo tā pārraidi;

39.7. nodrošina signalizācijas un noslodzes plūsmas darbību elektronisko sakaru tīklu savstarpējai savienošanai, lai:

39.7.1. neradītu neefektīvu noslodzi, kas nelietderīgi noslogo signalizācijas kanālu un elektronisko sakaru tīklu savstarpējo savienojumu;

39.7.2. neradītu traucējumus signalizācijas tīkla darbībā;

39.7.3. neietekmētu elektronisko sakaru pakalpojuma darbību;

39.7.4. atbild par savas signalizācijas konfigurāciju un nodrošina tās darbību atbilstoši lietojamiem standartiem un starpsavienojuma līguma nosacījumiem.

39.8. veic signalizācijas pārbaudes, savstarpēji vienojoties ar citu elektronisko sakaru komersantu par testa procedūru, izveidojot starpsavienojumu vai mainot signalizācijas programmnodrošinājuma versiju;

39.9. nodrošina, ka elektronisko sakaru tīklu savstarpēja savienošana nepazemina savienotajos elektronisko sakaru tīklos sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un šo elektronisko sakaru tīklu drošību. Elektronisko sakaru komersants atbild par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un noslodzi, kas ir uzsākta vai maršrutēta šī elektronisko sakaru komersanta tīklā un pabeigta citā elektronisko sakaru tīklā;

39.10. nosaka vismaz šādus pieslēguma punkta saskarnes parametrus elektronisko sakaru tīklu savstarpējai savienošanai:

39.10.1. signalizācijas veids;

39.10.2. pieslēguma punkta saskarnes mehāniskie parametri;

39.10.3. pieslēguma punkta saskarnes elektriskie parametri.

40. Elektronisko sakaru komersants starpsavienojuma līgumā nosaka kārtību, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi numuriem un elektronisko sakaru pakalpojumiem, kā arī savstarpējo maksājumu kārtību gadījumos, ja ir konstatēta krāpniecība, izmantojot numerāciju, vai nepareiza numerācijas izmantošana.

41. Elektronisko sakaru komersants ievēro nacionālajā numerācijas plānā noteikto numerācijas lietošanas mērķi un izmantošanas nosacījumus un, nodrošinot elektronisko sakaru tīklu vai sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, nodrošina izsaukumu maršrutēšanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam, Eiropas numerācijas telpas numuriem, universāliem starptautiskie bezmaksas numuriem un, ja tehniski iespējams, citu Eiropas Savienības dalībvalstu numerācijas plāniem.

42. Elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju izsaukt nacionālajam numerācijas plānam un Eiropas numerācijas telpai atbilstošos numurus saskaņā ar elektronisko sakaru komersanta noslēgtajiem starpsavienojumu līgumiem.

43. Elektronisko sakaru komersantam aizliegts veikt un veicināt krāpniecību, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu.

V. Noslēguma jautājumi

44. Noteikumu 7.punktā noteikto nosacījumu elektronisko sakaru komersants izpilda pēc Ministru kabineta noteikumu, kas izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 66.panta otro daļu, spēkā stāšanās.

45. Noteikumu 31.1. un 31.2.3.apakšpunktos noteiktās specifiskās patērētāju tiesību aizsardzības prasības attiecas uz tiem elektronisko sakaru pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Elektronisko sakaru komersants veic grozījumus elektronisko sakaru pakalpojumu līgumos, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pēc abonenta rakstiska pieprasījuma.

46. Noteikumu 31.2.3.2. - 31.2.3.5.apakšpunkti stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

47. Atzīt par spēku zaudējušajiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Vispārējās atļaujas noteikumus, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.599 (Latvijas Vēstnesis, 2007, 203.nr.).

48. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām Eiropas Savienības direktīvām:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/136/EK ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu.


1 - Novērtēšanai izmantots PESQ vai analoģisks algoritms (angl. Perceptual Evaluation of Speech Quality) algoritms

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2011.gada 17.augusta
lēmumam Nr. 1/19

Informācija par nodrošinātajiem elektronisko sakaru tīkliem un sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem konkrētā teritorijā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2011.gada 17.augusta
lēmumam Nr. 1/19

Televīzijas programmu pārraides pakalpojumu kvalitātes piecu ballu novērtēšanas sistēma

1.tabula

Balles

Televīzijas programmu pārraides pakalpojumu kvalitātes novērtējums

Novērtējuma paskaidrojums

5

Teicama kvalitāte

Traucējumi un kropļojumi nav redzami

4

Laba kvalitāte

Traucējumi un kropļojumi ir redzami, bet netraucē

3

Apmierinoša kvalitāte

Traucējumi un kropļojumi mazliet traucē

2

Vāja kvalitāte

Traucējumi un kropļojumi traucē

1

Slikta kvalitāte

Traucējumi un kropļojumi ļoti traucē

Traucējumu un kropļojumu skaidrojums

2.tabula

Nr. p.k.

Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums

Traucējumu un kropļojumu apraksts

1.

Televīzijas programmu izplatīšana analogā formātā

1.1 Kustīgi vai nekustīgi joslveida, graudaini vai cita veida uzklājumi attēlam

1.2. Attēla spilgtuma un krāsu nevienmērība

1.3. Attēla daudzkāršošanās

2.

Televīzijas programmu izplatīšana ciparu formātā un televīzijas programmu izplatīšana, izmantojot interneta protokolu

2.1. Attēla īslaicīga vai pilnīga sastingšana

2.2. Attēla atsevišķu fragmentu iztrūkums

2.3. Attēla blakus efekti kustīgu attēla detaļu tuvumā, kas nav saistīti ar pārraidāmās programmas attēla noformējumu (attēla artefakti)

2.4. Vertikālo līniju kropļojumi attēla labajā pusē

2.5. Attēla un skaņas nobīde laikā

2.6. Blakus skaņas, kas nav saistītas ar pārraidāmās programmas akustisko noformējumu (skaņas artefakti)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

24.08.2011