Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.465

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 25.§)
Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 111.2 panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības (turpmāk – amata apliecība) (pielikums) veidu un tās lietošanas kārtību.

II. Amata apliecība

2. Amata apliecība atbilst šādām prasībām:

2.1. tā ir atverama;

2.2. izmērs – 19 x 6 cm;

2.3. ārējais vāks veidots no tumši zila materiāla;

2.4. ārējā vāka priekšējās daļas centrā trijās rindās izkārtots teksts drukātiem burtiem sudraba krāsā:

"LATVIJAS REPUBLIKA

ZVĒRINĀTA TIESU IZPILDĪTĀJA PALĪGA

APLIECĪBA";

2.5. tās atvērumā ir šāda informācija:

2.5.1. kreisajā pusē:

2.5.1.1. ielīmēta zvērināta tiesu izpildītāja palīga fotogrāfija (tās izmērs – 3,5 x 4,5 cm);

2.5.1.2. amata apliecības numurs;

2.5.1.3. amata apliecības lietotāja paraksts;

2.5.1.4. Tieslietu ministrijas zīmogs;

2.5.2. labajā pusē:

2.5.2.1. zvērināta tiesu izpildītāja palīga vārds un uzvārds, personas kods;

2.5.2.2. zvērināta tiesu izpildītāja vārds un uzvārds, amata vieta (tiesu apgabals un iecirkņa numurs);

2.5.2.3. apliecības izsniegšanas datums;

2.5.2.4. apliecības derīguma termiņš;

2.5.2.5. tieslietu ministra paraksta rekvizīti (amata nosaukums "Latvijas Republikas tieslietu ministrs", tieslietu ministra vārds, uzvārds, paraksts).

III. Amata apliecības lietošanas kārtība

3. Amata apliecību izgatavošanu nodrošina Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

4. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs amata apliecību uzrāda pirms amata darbību veikšanas, kā arī pēc to personu pieprasījuma, kuras piedalās amata darbību veikšanā.

5. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs amata apliecību nedrīkst nodot citām personām.

6. Zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi. Pēc tās derīguma termiņa beigām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome zvērināta tiesu izpildītāja palīgam izsniedz jaunu amata apliecību.

7. Ja amata apliecībā ietvertā informācija ir mainījusies, zvērināta tiesu izpildītāja palīgs par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi un iesniedz informācijas izmaiņas apstiprinošu dokumentu. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome šādā gadījumā zvērināta tiesu izpildītāja palīgam izsniedz jaunu amata apliecību.

8. Ja amata apliecība nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai bojāta, zvērināta tiesu izpildītāja palīgs par to nekavējoties informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome šādā gadījumā zvērināta tiesu izpildītāja palīgam izsniedz jaunu amata apliecību.

9. Amata apliecība ir uzskatāma par nederīgu, ja zvērināta tiesu izpildītāja palīgs miris, atcelts, atbrīvots vai atstādināts no amata, kā arī ja amata apliecība ir nozaudēta, nozagta, iznīcināta, bojāta vai beidzies tās derīguma termiņš. Amata apliecība uzskatāma par nederīgu arī tad, ja tajā ietvertā informācija mainījusies un šo noteikumu 7.punktā noteiktajā termiņā zvērināta tiesu izpildītāja palīgs par to nav informējis Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi.

10. Ja zvērināta tiesu izpildītāja palīgs ir miris, atcelts, atbrīvots vai atstādināts no amata, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ievieto sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par amata apliecības atzīšanu par nederīgu. Ja amata apliecība nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai mainījusies tajā ietvertā informācija, sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ievieto zvērināta tiesu izpildītāja palīgs.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.465
Zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības paraugs

1. Amata apliecības ārējais vāks:

2. Amata apliecības atvēruma kreisā puse:

3. Amata apliecības atvēruma labā puse:

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
30.06.2011