Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2011.gada 17.maijā (prot. Nr.31 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
11.panta otrās daļas 1., 14., 15. un 16.punktu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 161.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā" ar vārdiem "valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs)".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) importētājs apliecina dīzeļdegvielas (gāzeļļas) atbilstību šo noteikumu prasībām ar atbilstības sertifikātu, kuru izsniegusi sertifikācijas institūcija, kas akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienībā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija. Atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz testēšanas pārskatu, kuru izsniegusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienībā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija (turpmāk - testēšanas laboratorija)."

4. Aizstāt 41.punktā vārdus "Vides ministrijai" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai".

5. Svītrot 6.pielikumā teikumu "Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

21.05.2011