Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.86

Rīgā 2011.gada 21.aprīlī (prot. Nr.13, 2.p.)

Par akciju sabiedrības "Valmieras piens" siltumenerģijas ražošanas tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 28.decembrī saņēma akciju sabiedrības "Valmieras piens", vienotais reģistrācijas numurs: 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201, (turpmāk - AS "Valmieras piens") iesniegumu (2010.gada 27.decembris Nr.27-1/704) ar tam pievienoto siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu, kā arī saņēma papildu informāciju 2011.gada 21.februārī (2011.gada 17.februāris Nr.7-1/66) un tarifu projekta precizējumus 2011.gada 29.martā (2011.gada 28.marts Nr.71-1/149) un 2011.gada 13.aprīlī (2011.gada 13.aprīlis reģ.Nr.4019) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot AS "Valmieras piens" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. AS "Valmieras piens" tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. AS "Valmieras piens" paziņojumu par AS "Valmieras piens" tarifu projekta iesniegšanu Komisijā publicēja 2011.gada 12.janvārī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.6. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu nav saņemti ne Komisijā, ne AS "Valmieras piens".

3. 2011.gada 8.martā Cēsu ielā 4, Valmierā, notika uzklausīšanas sanāksme par tarifu projektu, kurā piedalījās AS "Valmieras piens" pārstāvji, viens siltumenerģijas lietotājs un Komisijas Vidzemes reģiona nodaļas darbinieki. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un tā veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AS "Valmieras piens" siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma izmaksas.

5. Komisijas 2011.gada 21.aprīļa padomes sēdē AS "Valmieras piens" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 10., 14.punktu un 31.22.apakšpunktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt AS "Valmieras piens" siltumenerģijas ražošanas tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena
(Ls/tūkst.nm³)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs
(Ls/tūkst. nm³)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs
(Ls/MWh)

90

141,1

22,56

95

146,1

23,13

100

151,1

23,69

105

156,1

24,37

110

161,1

24,93

115

166,1

25,49

120

171,1

26,17

125

176,1

26,72

130

181,1

27,29

135

186,1

27,96

140

191,1

28,53

145

196,1

29,09

150

201,1

29,76

155

206,1

30,33

160

211,1

30,89

165

216,1

31,56

170

221,1

32,12

175

226,1

32,69

180

231,1

33,36

185

236,1

33,92

190

241,1

34,60

195

246,1

35,16

200

251,1

35,72

205

256,1

36,40

210

261,1

36,96

215

266,1

37,53

220

271,1

38,20

225

276,1

38,76

230

281,1

39,32

235

286,1

39,99

240

291,1

40,56

245

296,1

41,12

250

301,1

41,80

255

306,1

42,36

260

311,1

42,92

265

316,1

43,60

270

321,1

44,16

275

326,1

44,72

280

331,1

45,39

285

336,1

45,96

290

341,1

46,52

295

346,1

47,19

300

351,1

47,76

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā no 2011.gada 1.jūnija.

3. Atcelt ar 2011.gada 1.jūniju Valmieras sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 28.augusta lēmumu Nr.6 "Par AS "Valmieras piens" siltumenerģijas tarifiem" un Valmieras sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.4 "Par AS "Valmieras piens" siltumenerģijas tarifiem".

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

21.04.2011