Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.06.2011. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10-18

Jelgavā 2010.gada 25.novembrī
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumi
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2010.gada 25.novembra lēmumu Nr.14/1

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras "Pilsētsaimniecība" (turpmāk tekstā – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus, to likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.

4. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Aģentūras pamatbudžetā un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Pielikums
Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 25.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.10-18
“Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
“Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumi”
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-2; 26.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-18)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

1.

JPPA “Pilsētsaimniecība” izdotā dokumenta kopijas sagatavošana

1 dokuments

1,00

2.

Angļu karavīru brāļu kapu apkopšana Meža (Nikolaja) kapsētā

1m2

8,40

3.

Suņa reģistrācijas žetona izsniegšana suņa īpašniekam

1 žetons

1,50

4.

Noķerta klaiņojoša kaķa vai suņa, kas uzturas patversmē/izolatorā, atdošana īpašniekam:

4.1.

suns

1 suns

10,02

4.2.

kaķis

1 kaķis

3,34

Kapsētu pakalpojumi

5.

Atļauja:

5.1.

Autotransporta iebraukšanai kapsētā aiz aizlieguma zīmes

1 atļauja

2,00

5.2.

Betona, metāla, plastmasas nožogojumu un kapakmens vai pieminekļa uzstādīšanai

1 atļauja

4,00

5.4.

Kokaugu stādīšanai

1 atļauja

1,00

6.

Kapavietas uzturēšanas līguma slēgšana par kapa vietu

1 gabals

2,00

Apbedīšanas pakalpojumi

7.

Vienreizēja maksa par apbedīšanu iekoptās kapa vietās ar apsekošanu dabā

1 reize

10,00

8.

Kapliču noma:

8.1.

Zanderu kapliča

1 bēres

20,00

8.2.

Baložu kapliča

1 bēres

20,00

8.3.

Meža kapliča

1 bēres

15,00

8.4.

Bērzu kapliča

1 bēres

10,00

9.

Saldētavas pakalpojumi:

9.1.

mirušā uzglabāšanai

1 diennakts

2,84

9.2.

(svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-18)

9.3.

Iezārkota mirušā ievietošana saldētavā ārpus darba laika un brīvdienās

1 reize

5,33

10.

Kapa izrakšana un aizbēršana:

10.1.

Jaunā kapa vietā (jaunajos kapu sektoros, tiek veikts pirmais apbedījums)

10.1.1.

kapa (2,2m x 1,0m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

30,00

10.1.2.

kapa (2,2m x 1,0m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.novembra līdz 31.martam

1 gabals

36,00

10.1.3.

kapa (>2,2m x 1,00m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

36,00

10.1.4.

kapa (>2,2m x 1,00m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.novembra līdz 31.martam

1 gabals

43,20

10.1.5.

kaps bērnam (<2,0m x 1,00m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

24,00

10.1.6.

kaps bērnam (<2,0m x 1,00m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.novembra līdz 31.martam

1 gabals

28,80

10.1.7

kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

15,00

10.1.8.

kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1.novembra līdz 31.martam

1 gabals

18

10.2.

Ģimenes kapa vietā (tiek veikts otrais vai nākamie apbedījumi vai virsapbedījums):

10.2.1.

Kapa (2,2m x 1,0m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

39,00

10.2.2.

Kapa (2,2m x 1,0m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.novembra līdz 31.martam

1 gabals

46,80

10.2.3.

kapa (>2,2m x 1,00m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

45,00

10.2.4.

kapa (>2,2m x 1,00m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.novembra līdz 31.martam

1 gabals

54,00

10.2.5.

kaps bērnam (<2,0m x 1,00m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

33,00

10.2.6.

kaps bērnam (< 2,0m x 1,00m)- bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1.novembra līdz 31.martam

1 gabals

39,60

10.2.7.

Kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

15

10.2.8.

Kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1.novembra līdz 31.martam

1 gabals

18

10.3.

Kapa bedres aizbēršana (t.sk. kopiņas izveide un noklāšana ar skujām, teritorijas sakārtošana) laika periodā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 gabals

9,00

10.4.

Kapa bedres aizbēršana (t.sk. kopiņas izveide un noklāšana ar skujām, teritorijas sakārtošana) laikā periodā no 1. novembra līdz 31. martam

1 gabals

10,80

11.

Sēru ceremonijas piederumu izmantošana:

11.1.

zvans

1 ceremonija

0,90

11.2.

Dekoratīvie svečturi

1 ceremonija

0,40

11.3.

Sēru karogi

1 ceremonija

0,90

11.4.

Kapu dvieļi

1 ceremonija

0,80

11.5.

Skujas celiņu izlikšanai

1 ceremonija

1,50

11.6.

Skujas kapa noklāšanai

1 ceremonija

3,00

11.7.

Sveces 12 gabalas

1 komplekts

2,00

12.

Maksa par jaunu kapa vietu

12.1.

1.grupa (Baložu kapsēta, Zanderu kapsēta, Meža kapsēta (Nikolaja), Bērzu (Annas) kapsētas vecā daļa)

12.1.1.

1 vieta

70,00

12.1.2.

2 vietas

150,00

12.1.3.

3 vietas

300,00

12.2.

2.grupa (Miera kapsēta, Meža kapsētas vecticībnieku sektors, Norauku kapsēta, Kalnakroga kapsēta, Romas (Krievu) kapsēta)

12.2.1.

1 vieta

50,00

12.2.2.

2 vietas

100,00

12.2.3.

3 vietas

150,00

12.3.

3.grupa (Bērzu kapsētas jaunā daļa)

12.3.1.

1 vieta

15,00

12.3.2.

2 vietas

25,00

12.3.3.

3 vietas

50,00

12.4.

4.grupa (Bērzu kapsēta (bezpiederīgi apbedījumi))

12.4.1.

1 vieta

10,00

13.

(Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-18)
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
22.06.2011